[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Z A D A R

 

Zadar (Zara) byl v meziválečném období důležitým italským přístavem, který však byl doslova ze všech stran obklopen nově vzniklou Jugoslávií. Itálie získala Zadar na základě Rapalské smlouvy, která určila v okolí města italskou enklávu o rozloze 104 kilometrů čtverečných.

V okolí města bylo postupně vybudováno silné opevnění za použití velkého množství pancéřových prvků. Zadar se stal terčem těžkých útoků spojeneckých letounů v letech 1943 a 1944 při kterých je historické centrum města téměř zcela srovnáno se zemí. O italskou nadvládu město přichází 1. listopadu 1944.

 

Pěchotní postavení zesílené pancéřovou kopulí - Zadar

 

Dodnes se v okolí města nachází několik linií opevnění, které postupně pohlcuje rozrůstající se zástavba. Zdejší stavby lze rozdělit do několika typů:

  • zesílené polní opevnění s vybetonovanými zákopy a střeleckými postaveními,  včetně kulometných hnízd a postavení pro protitankovou výzbroj.

  • kulometná hnízda která se skládala z betonového přístupového zákopu se střeleckými postaveními a pohotovostním úkrytem.

  • samostatné objekty pro přímou palbu těžkých kulometů. Ke stavbě byl použit prostý beton, z něj jsou také vytvarovány jednotlivé střílny. Až na výjimky objekty nedisponují střílnami na ochranu vchodu, který je chráněn pouze pomocí pancéřových dveří. Výzbroj tvoří obvykle dva těžké kulomety. Stavby jsou často maskovány jako obytné budovy.

  • Betonové pozorovatelny - menší stavby začleněné do linie samostatných objektů

  • Úkryty pro pěchotu - jedná se mohutné úkryty, které jsou až po stropnici zapuštěny do okolního terénu. Kromě hlavního vchodu disponují také nouzovými východy.

  • Rozhodně nejzajímavějšími stavbami jsou malé tvrze, které měly hlavní výzbroj umístěnou v pancéřových zvonech pro těžké kulomety. Obvykle se skládaly ze dvou vchodů, které nebyly nijak chráněny. Schodiště vedlo do podzemního systému, kde se nacházelo sociální zázemí a ubikace. Odtud vedly chodby k jednotlivým objektům, které byly tvořeny pouze zvonem pro těžký kulomet. Tvrze disponovaly většinou dvěma takovými objekty.

Na níže uvedené mapě jsou vyznačeny pouze některé objekty pevnostního prstence, kromě nich se zde nachází další desítky různých staveb. Zeleně jsou označeny tvrzové objekty s kopulemi pro těžké kulomety. Některé z nich se aktivně účastnily válečného konfliktu v 90. letech. Narazit lze i na vyhořelé tanky. S minovými poli by zde údajně problém být neměl, zato se tu pohybuje velký počet želv.

První linie obrany byla tvořena zesíleným polním opevněním a v některých částech linie také objekty pro boční palbu těžkých kulometů. Ve výjimečných případech se zde nacházely také malé objekty vyzbrojené kopulemi pro těžký kulomet. Přímo na hranicích byly budovány odolné kasárenské objekty. Mimo pevnostní prstenec byly vysunuty pouze dva opěrné body. Jeden na severu chránil jediný zdroj pitné vody pro Zadar. Druhý byl vysunut na výraznou kótu nedaleko letiště.

Ve hlavní linii obrany byly budovány obvykle dvě řady objektů pro přímou palbu těžkých kulometů, doplněné pěchotními úkryt, kulometnými hnízdy a otevřenými palebnými postaveními. Páteř obrany zde tvořily pěchotní tvrze, jejichž hlavní výzbroj byla umístěna v pancéřových kopulích.

Na všech objektech se nacházejí inventární čísla pocházející patrně z poválečného období. Číslování dělí zdejší opevnění do několika částí písmeny A-E, za kterým následuje číslo objektu. Sektory počínající označením A jsou řazeny od severu k jihu.

V současné době mám informace o následujících objektech, které disponují pancéřovými kopulemi. Prvním z nich je pevnůstka A12, která se nachází nad ulicí Ivana Duknovica. V podstatě se jedná o kulometné hnízdo s vybetonovaným zákopem a pohotovostním úkrytem, kde byla místo samotného hnízda instalována kopule TK. Následující objekt s kopulí A21 se nachází pouze několik set metrů severním směrem. O tomto objektu nemám bližší informace. V lesíku mezi ulicí Hrvatskog Sabora a Grgura Budislavića je možné nalézt dobře maskovanou kopuli tvrze B17?. Vstup do ní se mi nepodařilo najít, druhá kopule by měla být vytržena.

V ulici Gradine se ve velmi dobrém stavu zachovala tvrz B7 se dvěma kopulemi pro těžké kulomety. Vstupovalo se do ní pomocí dvou vchodů. K dispozici byla podzemní kasárna a skladovací prostory. Podzemí je volně přístupné. Pouze o něco dál se v ulici Kuntrada nachází další podzemní tvrz s označením C1 o které nemám bližší informace. V prostoru hřbitova v městské části Bokanjac byla vybudována velká pěchotní tvrz C42, která pravděpodobně disponovala čtveřicí kopulí. Dodnes se zachovaly dvě z nich, ostatní byly v poválečném období vytrženy. Vstupy do podzemních prostor se nacházejí přímo na hřbitově a jsou uzavřené.


Zobrazit místo Vallo alpino - Chorvatsko na větší mapě

Následující tvrze se nacházejí podél obchvatu Zadaru - ulice Hrvatskog Sabora. První nese označení C47. Jedna kopule má propálený vrchlík, druhá je zcela obnažena a připravena k vytěžení. Interiér je přístupný, k dispozici byly patrně dokonce tři vchody. Tvrz C51 se nachází na hřbetu nad silnící a nejsem si jist, zda je jí možné navštívit. Jedna z kopulí je nicméně dobře viditelná přímo ze silnice.

K následující tvrzi C66 je nutné odbočit z obchvatu na křižovatce s ulicí Biliga doleva do svahu. Jedna z  kopulí se nachází v blízkosti polní cesty vedoucí přes hřeben směrem do soukromých zahrad. Druhá se kvůli výstavbě nachází přímo mezi domy u asfaltové silnice. Cesta vedoucí dále po hřebenu vede přímo k tvrzi C65. Jedna kopule se nachází v ohybu cesta, která se zde stáčí zpět k obchvatu, druhá o něco níže na soukromém pozemku (z cesty je viditelná).

V první předsunuté linii mám informace o dvou pancéřových kopulích. Obě by se měly nacházet v blízkosti Jadranské magistrály. Objekt C22 se nachází v linii kulometných hnízd a zesíleného polního opevnění. Do kopule vede krátká přístupová chodba. Odolnost samotné kopule je zesílena pomocí betonového límce ve tvaru hvězdice, který odhaluje pouze samotné střílny. Druhá kopule by se měla nacházet v bezprostřední blízkosti Jadranské magistrály a objekt by měl nést název D1.

Poslední tvrzí o které mám informace je E3, která se nachází v blízkosti ulice Sv. Nikole Tavelića. Jedna kopule se nachází přímo za sportovním hřištěm. Druhá byla vytržena. Část pancéřových prvků osazených ve zdejších objektech byla v poválečném období po vytěžení použita v nově budovaných objektech pobřežní obrany jugoslávské armády. Z tohoto důvodu lze na italské kopule narazit například na ostrovech Vis, Lastovo, Šolta, Molat, nebo Ilovik.

Především v průběhu letních měsíců je průzkum velice namáhavý a je možné ho kvůli vysokým teplotám realizovat pouze v brzkých ranních hodinách, nebo později večer.

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz