[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

V Ý Z B R O J

 

Ve střeleckých místnostech bojových objektů se měla nacházet celá řada zbraní, která byla až na výjimky součástí výzbroje polní armády.

Kulomety

Těžké kulomety tvořily takřka dominantní zbraň používanou v objektech Alpského valu. Nasazeno bylo několik druhů této zbraně. Jednalo se především těžký kulomet Fiat, ve variantě jak vodou, tak vzduchem, a vzduchem chlazený těžký kulomet Breda v několika provedeních.

Protitankové kanóny

V souvislosti s rostoucím rizikem útoku obrněné techniky začaly být v bojových objektech osazovány zbraně, které by byly schopné tuto hrozbu eliminovat.

V opevnění byly používány dvě protitankové zbraně První z nich byl původně námořní kanón ráže 57mm typ 57/43 Model 1887, který byl umístěn za pancéřovou deskou ve starších objektech. Nedosahoval však přílišné účinnosti při prorážení pancířů obrněných vozidel a tak byl postupně nahrazován modernějším protitankovým kanónem původně z Rakouska ráže 47 mm 47/32 model 1935 umístěný v betonové střílně.

Dělostřelectvo

Dělostřelecké tvrze byly budovány po celou dobu výstavby opevnění, jejich velké množství zvyšovalo nároky na zajištění dostatečného množství dělostřeleckých zbraní. Především v prvních letech výstavby byly používány speciálně upravené zbraně, s postupujícím množstvím dělostřeleckých tvrzí však byly do objektů osazovány téměř jakékoliv zbraně, včetně těch kořistních pocházejících z 1. světové války.

Hlavní výzbroj tvořily kanóny ráže 75 mm (75/27 model 1906) umístěné v pancéřových kopulích nebo za pancéřovou deskou v kasematách. V posledních letech byly stavěny objekty také například pro 100 mm houfnice Škoda (model 1914). Do výbavy některých objektů se měly dostat také minomety různých ráží, případně i plamenomety.

Pancéřové prvky

Technické vybavení objektů

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz