[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Vršič

 

Průsmykem Vršič byla vybudována silnice teprve v průběhu první světové války, aby bylo možné zásobovat frontu v údolí řeky Soča. Na stavbě se podíleli zajatci z východní fronty, kteří mají pod průsmykem malý kostelík a památník.

V meziválečném období se průsmyk nacházel v blízkosti hranic. Vybudována zde byla kompletní infrastruktura včetně kasáren. Zásobování zajišťovala vojenská lanovka. Vybudovány zde byly celkem čtyři tvrze typu 200. Výzbroj tvořily především těžké kulomety.

Objekty se nacházejí většinou v kolmých stěnách a jsou výborně maskovány. Pro návštěvu je nejvhodnější tvrz v západní části průsmyku. Přístup je k ní přímo z parkoviště přes suťové pole (do června většinou sněhové pole). Vchod je vhodné identifikovat podle přistavěné menší budovy. Samotná tvrz se skládá z jednoho vchodu, jehož součástí je také fotofonické zařízení. Výzbroj byla umístěna ve dvou střílnách pro těžký kulomet. Z venčí jsou dokonale maskovány.

Kromě již zmíněné horní stanice lanovky, která je však částečně poškozena výbuchem, se přímo u staré silnice v průsmyku nachází také betonová strážnice. V okolí je možné nalézt také množství polního opevnění.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz