[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Passo Tre Croci

 

Část objektu Opera 3 navazující na protitankový příkop

V průsmyku Tre Croci se nachází poslední uzávěr na přístupu do Cortiny d´Ampezzo od východu, jednalo se o součást sektoru XVI Carnia - Cadore. Zdejší opěrný bod nesl název Sbarramento Passo Tre Croci.  Objekty jsou zde vybudované v typu 15000. Velká dělostřelecká tvrz na jižní straně průsmyku však nebyla stavebně dokončena a nachází se pouze v hrubém výlomu. Nepostavené objekty se koncentrují do severní části údolí, kde měly být vybudovány objekty: Opera 1, 1bis, 1tes a 6bis. Postavené monoblokové objekty (Opery 2, 3, 6, 7) se nacházejí ve dvou liniích.

V první linii se nacházejí dva monoblokové objekty spojené mohutným protitankovým příkopem. Kromě silnice přes něj vede lávka pro pěší. U níže položeného objektu protitankový příkop navazuje přímo na bojový objekt se střílnou pro protitankový kanón (Opera 3). Objekt měl disponovat také pevnostním plamenometem, který měl směřovat do prostoru protitankového příkopu. Hlavní střílny horního objektu pro tři těžké kulomety a protitankový kanón (Opera 2) působí boční palbou do prostoru příkopu a je nepřístupný. Druhý objekt již má většinu zbraní orientovanou pro přímou palbu (4x TK, 1x PTK a 1x plamenomet), na stropnici je umístěn zvon pro pozorování a blízkou obranu. V interiéru se zachovaly v ubikacích železné konstrukce postelí, zbytky ventilace a další vybavení. Střílna pro protitankový kanón nebyla osazena.

Podzemní prostory dělostřelecké tvrze Opera 5 v hrubém výlomu

Na hraně údolí v jižní části průsmyku se nachází tvrzový objekt se dvěma vchody (Opera 4). Z jednoho z nich vede do podzemí betonové schodiště, ze druhého pouze točité dřevěné. V interiéru se opět zachovala část vybavení, například kamna. Jeho výzbroj měly tvořit čtyři těžké kulomety

Jižněji se již nachází pouze zmiňovaná nedokončená dělostřelecká tvrz (Opera 5) s plánovanou výzbrojí pěti těžký kulometů a dvou kanónů 75/21.

Ve druhé linii se nacházejí dva monoblokové objekty. Na severní straně se jedná o nepřístupný objekt, ve kterém je pravděpodobně umístěno zařízení vysílače (Opera 6). Hlavní výzbroj měly tvořit tři těžké kulomety ve střílnách pod betonem. Na stropnici měl být osazen pozorovací zvon.

Na jižní straně je umístěn rozlehlý půlkruhový monoblokový objekt Opera 7 se silnou výzbrojí, který je přístupný. I zde se zachovaly zbytky vybavení. Také zde se měl ve výzbroji nacházet kromě čtyř těžkých kulometů také pevnostní plamenomet. Na stropnici měl být osazen zvon pro pozorování a blízkou obranu. K tomu však již nikdy nedošlo.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Italy - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz