[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Prato Drava

 

Údolí Pusteria bylo nejschůdnější dopravní trasou mezi Rakouskem a Itálií na stovky kilometrů daleko. Vedla tudy komunikace mezi Brixenem a Lienzem. Jedinou nevýhodou pro případného útočníka bylo směřování jinak poměrně širokého údolí ve směru východ - západ, což neumožňovalo rychlý hluboký průnik do nitra Itálie. Z údolí však postupně odbočuje řada dalších údolí jižním směrem, která byla samostatně chráněna dalšími uzávěry. Samotné údolí Pusteria dosahuje pomyslného sedla v prostoru Dobbiaca (okolo 1200 m.n.m.), odkud začíná pozvolna klesat k Lienzi - zde se již jedná o údolí řeky Drávy.

Právě v tomto prostoru mezi Dobbiacem a hranicí s Rakouskem byly vybudovány tři opěrné body přehrazující celé údolí. Prvním z nich je opěrný bod Prato Drava, za ním následuje opěrný bod Versiaco a Dobbiaco. Dále ve směru Brixenu se nacházejí další 4 uzávěry.

První údolí ve směru od hranic směřující na jih bylo chráněno velmi silným opěrným bodem Passo Monte Croce Comelico, druhé údolí vedoucí z Dobbiaca/Toblachu do Cortiny d´Ampezzo uzavíraly hned čtyři opěrné body - Landro Nord, Landro Sorgenti, Landro Sud a Passo Cimabanche.

Vchod do Opery 8

Výstavba opevnění v prostoru obce Prato Drava započala podle zásad oběžníku 450 již v roce 1936. Jedná se o poměrně řídce používanou typovou řadu, obdobné objekty jsou k nalezení například na Pian dei Morti. Ještě v roce 1936 byly vybudovány 3 betonové objekty (patrně Opera 1-3), o dva roky později byly dokončeny dva kavernové (Opera 8 a patrně 7). Plánováno zde bylo mnohem silnější opevnění, k realizaci však došlo pouze ve velmi omezeném měřítku. Celkem zde bylo do přerušení prací na počátku 40. let vybudováno 9 objektů. Na severní straně Drávy bylo využito koryt potoků k vybudování protitankového příkopu, který se zhruba v polovině obce rozdvojoval. Na jižní straně řeky byla překážka protažena až k úpatí prudkého svahu, do kterého byla umístěna Opera 3A.

Opera 2 se nachází přímo v obci, nedaleko je k dispozici parkoviště a most pro pěší s pěšinou vedoucí ke kostelu. Hlavní výzbroj tvořil protitankový kanón a těžký kulomet ve střílnách pod betonem, které bočně postřelovaly protitankový příkop. Objekt prošel poválečnou reaktivací, v interiéru se dodnes zachovala řada vybavení.

Opera 2 v obci Prato Drava

Pouze několik desítek metrů nad výše popsaným objektem je možné ve skalní stěně identifikovat zamaskované střílny Opery 7. Její hlavní výzbroj tvořila dvojice těžkých kulometů. Vchod byl poněkud neobvykle řešen šachtou s žebříkem, která byla zakryta železným poklopem. Před přerušením prací na počátku 40. let patrně probíhalo rozšiřování objektu s cílem zabezpečit řádný přístup, tyto  práce se však nepodařilo dokončit. Vchod jsme se nepokoušeli hledat.

Nejseverněji umístěným objektem je Opera 8, která byla vestavěna do vysokého skalního kuželu. Vzhledem k prostorovým dispozicím bylo nutné vchod a dvě střílny pro těžké kulomety umístit do tří výškových úrovní, které jsou spojené pomocí žebříků. Také tento objekt byl reaktivován a uvnitř se zachovalo množství vybavení. Hlavní vchod je sice zavřený, nedaleko se však nachází zamaskovaný nouzový východ s žebříkem, který ústí v prostředním patře nedaleko zásobníků na vodu. Z obce je možné se k objektu dostat po turistické trase č. 14, která prochází kolem poválečných kasáren.

Kasárna cestou k Opeře 8

Také ostatní objekty uzávěru jsou velmi zajímavé. Ve většině z nich se zachovala řada vybavení z časů reaktivace. O jejich přístupnosti však nemám bližší informace, některé z nich, především na severní straně uzávěru, jsou však dnes v soukromých rukou. Nejsnadněji k nalezení je Opera 1, která se nachází přímo u hlavní silnice, dodnes se na její stropnici zachovala čtyřstřílnová kopule pro těžké kulomet. Ve vegetačním období se dá však jen obtížně fotografovat. Součástí je také podzemní chodba vedoucí pod silnicí k detašovanému objektu, na kterém byla osazena tanková věž s kanónem ráže 75mm. Ta je nyní demontována. Jižní stranu protitankového příkopu postřelovala Opera 3A, která byla vyzbrojena protitankovým kanónem ve střílně pod betonem a těžkým kulometem ve čtyřstřílnové kopuli. V týlu se zde nacházela také Opera 4, která disponovala dvojicí těžkých kulometů ve střílnách pod betonem. Tento objekt je společně s nedalekou kasárenskou budovou v soukromém vlastnictví. Na severní straně údolí postřelovala druhou větev protitankového příkopu Opera 3 s identickou výzbrojí jaké Opera 3A. Zbylé dva objekty (Opera 5 a 6) disponovaly dvojicí těžkých kulometů.

 

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz