[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Podroteja

 

Strmá úbočí údolí řeky Idrijca a Zala tvořila sama o sobě dostatečnou překážku v prostoru Bača pri Modreju - Godovič. Z údolí do nitra Itálie vedlo pouze několik kvalitnějších komunikací, které nebyl problém opevnit - jednalo se především o silnice vedoucí ze Spodnje Idrije a Idrije na západ.

Jižně od Idrije se nachází v obci Podroteja uzávěr druhé linie, který blokoval soutok řek Idrijca a Zala včetně komunikací vedoucích ve směru Idrijska Bela a Črni Vrh. Páteř obrany zde tvořily tři bojové objekty postavené podle oběžníku 200, které doplňovalo zesílené polní opevnění. Pomocí kulometné výzbroje bylo možné účinně blokovat údolí od Idrije i od Godoviči.

První objekt se nachází na skalnatém ostrohu přímo nad soutokem Idrijce a Zaly v obci Podroteja. Přistup k němu je vytesán ve skále naproti obytným domům. Jedná se o monoblokový objekt, jehož veškerá výzbroj byla umístěna ve čtyřstřílnové pancéřové kopulu pro těžký kulomet. K dispozici byla fotofonika pro komunikaci se sousedním objektem, který se nachází na protější straně řeky Zala. Interiér se dochoval sice bez vnitřního vybavení, ale jinak v dobrém stavu včetně řady nápisů.

Druhý monoblokový objekt byl vybudován severním směrem za řekou Idrijca. Přístup k němu je možný poněkud obstarožním lanovým mostem s částečně propadlými podlážkami. Další překážkou je vodní kanál, který teče přímo pod objektem. Po levé straně mizí ve skalním masivu po kterém je možné se vyšplhat, případně postačí pokračovat do předpolí objektu, kde se nejdříve po pravé straně nachází protitankový příkop a následně přes kanál vede malý mostek. Hlavní výzbroj objektu tvořily dva těžké kulomety. Přímou palbou proti přístupu od města Idrija působil kulomet z odolnější moderní střílny, druhý byl umístěn v třídílné střílně staršího typu. V interiéru objektu došlo patrně po skončení války k odpálení vojenského materiálu, který ho poněkud poškodil. Kromě dvou střeleckých místnostní a ubikací se zde nacházelo také fotofonické zařízení pro komunikaci s posledním objektem uzávěru za řekou Zala.

Tento objekt je dnes patrně nepřístupný, každopádně se nachází na soukromém oploceném pozemku. Jednat by se mělo o kulometný monoblokový objekt, který vedl palbu proti zbývajícím dvěma objektům uzávěru. Podzemní chodbou byl spojen s kulometným postavením, které by se mělo nacházet nad silnicí Idrija - Godovič.

 

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz