[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pivka

 

V okolí Pivky se nachází další silné opevnění liniového charakteru obdobné tomu, které se nachází na linii obcí Strane - Velika Brda - Hruševje - Orehek. Zdejší pevnosti spadají do druhé linie obrany. Všechny stavby byly postaveny podle zásad oběžníku 200. Také v tomto případě bylo hlavním cílem blokování komunikací a důležité železnice vedoucí do Terstu. Nedaleko Pivky se navíc zacházela velká kasárna a vojenské výcvikový prostor (Hrastje). Zdejší pevnostní linie navíc byla zesílena v týlu umístěnou dělostřeleckou tvrzí, která byla vestavěna do kóty Primož (718 m.n.m.) jižně od města. Velmi neobvykle zde byl řešen jeden z dělostřeleckých srubů, ve kterém byly kanóny ráže 75mm umístěny ve dvou patrech nad sebou.

Zdejší opevnění spadá do XXV. Sektroru Timavo s velitelstvím v Pivce (S. Pietro del Carso). Celá linie se zde skládala pravděpodobně z 24 tvrzí/bojových objektů. Severní křídlo obrany se nacházelo v prostoru obce Slavina, odkud linie pokračovala podél železniční trati přes obce Selce a Gradec do Pivky. Hloubka obrany zde byla okolo dvou kilometrů. O typu objektů a výzbroji nemám bližší informace. Většina staveb by se však měla nacházet v troskách, přičemž naprostá většina kovových prvků byla vytěžena v poválečném období.

Jediná zcela zachovalá tvrz se nachází přímo v Pivce v parku naproti železničnímu nádraží. Prostor je upraven jako památník 2. světové války, přičemž interiér samotné tvrze je nepřístupný. Na pahorku mezi ulicemi Radohovska pot a 27. aprila se nachází dva objekty s výzbrojí těžkého kulometu umístěnou v jednostřílnové pancéřové kopuli, jeden objekt pro protitankový kanón ráže 47mm ve střílně pod betonem a jeden objekt se střílnou zahrnutou zeminou, pravděpodobně vyzbrojený také těžkým kulometem. Na povrchu tvrze se nachází také objekt pro optickou komunikaci s okolními pevnostmi. Vchod je umístěn v týlu mezi zástavbou. Všechny objekty se dají dobře fotografovat, jedna kopule je však důkladně maskovaná díky břečťanu.

Zároveň jsou odsud dobře viditelné dvě následující tvrze, které se nachází na úpatí Primože nad obcí Radohova Vas. Linie opevnění odsud pokračuje dál na jih okolo osad Parje a Drskovče, kde končí na úpatí kóty Gura (742 m.n.m.).

V týlu postavení se v současné osadě Hrastje nachází bývalá italská kasárna, ve kterých je nyní umístěno vojenské muzeum. Část areálu i nadále používá slovinská armáda. V blízkosti se nachází také původní menší vojenský výcvikový prostor, který je dnes používán k veřejným vojenským ukázkám.

V době naší návštěvy (duben 2014) se celým prostorem prohnala silná bouře, která polámala veškeré lesní porosty, lze tak očekávat, že nutné prořezávky v blízké budoucnosti výrazně usnadní dohledání zbývajících objektů.


View Vallo alpino - Slovenia - visited in a larger map

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz