[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Sbarramento Pian dei Morti

 

XIII Settore di Copertura Venosta

S výstavbou opěrného bodu Pian dei Morti bylo započato v roce 1938 podle jinak velmi řídce používaného oběžníku 450. Plány na výstavbu byly záhy přehodnoceny a o rok později upraveny na výstavbu dle oběžníku 7000. Opěrný bod leží na pravém křídle opevnění průsmyk Resia (Sbarramento Passo Resia) a uzavírá průchod přes náhodní plošinu, která se nachází 600 výškových metrů nad dnem průsmyku. Objekty se tak nacházejí na planině v nadmořské výšce 2000 metrů. Výstavba zde pokračovala velmi pozvolna až do roku 1942, kdy byla zastavena na celých hranicích s tehdejším Německem. V té době se zde nacházela ve výstavbě jedna tvrz budovaná podle oběžníku 15000. V poválečném období byly zdejší objekty průběžně udržovány, a to až do roku 1998. Prostor se využíval také k výcviku polních jednotek

Tempo výstavby ani síla opevnění zde nebyla v žádném případě závratná. Magnetem pro návštěvníky je především 400 metrů dlouhá protitanková překážka tvořená kombinací PTK příkopu a dračích zubů. Vybudována byla již v roce 1938, a to i přes to, že se nachází v rašeliništi a z tehdejší rakouské strany sem neexistovala příjezdová komunikace. Dračí zuby mají dřevěné jádro, které je obalené betonem a opatřené ocelovou stříškou. Jejich výška kolísá od 90 do 120 centimetrů.

Bojové objekty jsou malé stavby vyzbrojené jedním, případně dvěma těžkými kulomety. V jejich blízkosti byly budovány pod úrovní terénu odolné kasárenské budovy pro ubytování posádky. Napojení na objekty bylo realizováno pomocí krytého zákopu. Jedinou výjimkou byl objekt pro protitankový kanón, který byl umístěn nad východním koncem protitankového příkopu (Opera X (6). Zdejší opevnění, co do stupně odolnosti, je mezistupněm mezi zesíleným polním opevněním, hojně budovaným například na hranicích s Jugoslávií, a stálým opevněním.
 

Fotogalerie - Sbarramento Pian dei Morti

 

 

 

HOME  ]