[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Lepena

 

Uzávěr v údolí řeky Soča východně od obce Lepena nebyl po stavební stránce zcela dokončen. Nacházet by se zde mělo celkem 6 tvrzí typu 15000. Jedná se jak o klasické tvrze, tak o monoblokové objekty. Po části opevnění navíc vede naučná stezka.

Bohužel většina objektů je jen těžce identifikovatelná v terénu, čemuž příliš nepomáhá ani poměrně členitý terén. Jediný navštívený objekt se nachází na návrší u lanového mostu, ze kterého vede pěší cesta do obce Lepena. Monoblok je částečně zničen, na stropnici se nachází pozorovatelna.

Zbylé objekty by se měly nacházet v celkem třech liniích za sebou, včetně dělostřelecké tvrze umístěné vysoko nad dnem údolí.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz