[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Landro Sud

 

Opěrný bod Landro Jih je třetím ze série opevnění uzavírající údolí Landro (Höhlensteintal) ve směru Toblach - Cortiny d´Ampezzo. Je součástí sektoru XV Pusteria, stejně jako ostatní v údolí - Landro Nord a Landro Sorgenti. Teprve poslední opěrný bod Passo Cimabanche je součástí sektoru XVI Cadore Carnia.

V rámci opěrného bodu se do přerušení stavebních prací podařilo vybetonovat (nikoliv vybavit a vyzbrojit) tři monoblokové objekty typu 15000 nacházející se na dně údolí - Opera 2, 3, 5. Ostatní stavby (Opery 1, 4, 6, 6a) se měly nacházet v kolmých skalních stěnách na obou stranách údolí. Dodnes se dochovaly pouze v hrubém výlomu.

V první linii byl blíž k silnici Toblach - Cortina vybudován dvoupatrový monoblokový objekt Opera 2, který měl být vyzbrojen čtveřicí těžkých kulometů a jedním protitankovým kanónem. Stavba byla maskována jako obytný dům.

O něco výše ve svahu se nachází druhý dvoupatrový monoblokový objekt - Opera 3 s identickou plánovanou výzbrojí. Mezi těmito stavbami byla plánována výstavba protitankového kanónu, ke které však nikdy nedošlo.

Opera 5 - Sbarramento Landro Sud

V týlu byla vybudována jako součást starší rakousko-uherské pevnosti Landro Opera 5, jejíž výzbroj měly tvořit tři těžké kulomety. Postavena byla těsně zády k horní části staré pevnosti. Okolo byly vybudovány falešné stěny, které mohutnému monobloku umožňovaly splynout se siluetou okolních staveb. Také zdejší interiér je zcela prázdny, tedy kromě uskladněných hromad ostnatého drátu.

K části objektů, vyražených v západní stěně údolí je možné se dostat pomocí turistické stezky, která vede v jejich blízkosti. Kromě těchto pozůstatků se zde nacházejí také části rakousko-uherských pozic z období 1. světové války.

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz