[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Soršká planina - Lajnar

 

Opevnění Alpského valu na Soršské planině a v okolí Lajnaru je velmi vděčným cílem a to hned z několika důvodů. Především veškeré opevnění je zde rozmístěno na horských planinách, což usnadňuje identifikace veškerých objektů a ostatní infrastruktury. Navíc se zde nachází řada zajímavých staveb, ať již samotné netypové tvrzové objekty, nebo podzemní úkryty, opevněná kasárna a objekty zesíleného polního opevnění.

Samotné tvrze se obvykle skládají ze dvou vchodů, které nejsou nijak chráněné a jednoho až tří objektů. Bojové objekty disponují jednou až třemi střílnami vymodelovanými z prostého betonu. Stavby jsou provedeny ze železobetonu, armatura však není nikterak hustá. Maskování je provedeno pomocí kamenů, které jsou maltou "přilepeny" na stěny srubů. Na výrazných kótách (Lajnar a Možič) disponuje tvrz objektem se zvonem pro pozorování a blízkou obranu. Horní stanice lanovky je bohužel zničena.

Právě zmiňovanou lanovkou byl patrně dovážen veškerý stavební materiál do celého úseku. Od této stanice je na všechny strany vybudována vojenská silnici. Vzhledem k terénu v okolí nebylo patrně nutné zabudovávat do objektů další pancéřové prvky, jejichž transport by byl velice namáhavý.

Na samotném Lajnaru se nachází velká kasárenská budova, podzemní úkryt a jedna tvrz se dvěma vchody, bojovým objektem a objektem pro zvon. Směrem dále po hřebeni k Možiči se nachází na kótě 1597 pouze pozice zesíleného polního opevnění. Další tvrz se nachází na hřebeni pod kótou a skládá se ze tří objektů. Jeden z nich je určen k přímé palbě směrem k bývalým hranicím, zbývající dva postřelují rokli vedoucí k hlavnímu hřebeni.

Na kótě Slatnik (1609 m.n.m.) se nachází další tvrz s jedním objektem a dvěma vchody, podzemní úkryt a nedaleko také opevněná kasárna, která v létě slouží jako úkryt pro stáda ovcí. V okolí se nachází množství polních postavení. Dále k Možiči je možné narazit ještě na dvě menší tvze.

Na samotném Možiči (1603 m.n.m.) se nachází tvrz s jedním bojovým objektem a objektem pro pozorovací zvon, která má dva vchody. O něco jižněji na mírném návrší se nachází další tvrz se dvěma objekty a jedním vchodem.

Přístup k opevnění je nejjednodušší z Bohinjského sedla, kde se nachází horská chata a stanice lanovky. Za dobrého počasí se nabízejí krásné výhledy směrem k nejvyšší hoře Julských alp - Triglavu.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

Kromě již zmíněných ovcí je zde možné údajně narazit také na medvědy a velmi často také na cvičení vojenských jednotek, (v nedávné době se jednoho z nich účastnily také české jednotky). O tom pro změnu svědčí množství vystřílené munice, kterou je možné najít na celém hřebeni.

 

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz