[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Uzávěr Kluže

 

Opevnění v tomto prostoru je kombinací starších uzávěrových fortů pocházejících z dob Rakousko-Uherska, které prošly boji první světové války. Zatímco silněji vyzbrojený a výše položený fort Hermann byl v průběhu války silně poškozen a do dnešních dnů se na něm nezachovaly žádné pancéřové prvky (vyzbrojen byl otočnými věžemi a pancéřovými kasematami), níže položený fort Kluže se nacházel v "palebném stínu" a v bojích neutrpěl žádná poškození.

V současné době se ve fortu Kluže nachází muzeum, které se menší částí zabývá také problematikou fortifikační výstavby. Odtud vede k fortu Hermann ve skále vytesaná cesta, která částečně prochází také tunelem. Právě do tohoto tunelu byla zabudována tvrz Alpského valu. Její střílny pro těžké kulomety se nacházejí v kolmé stěně nad řekou a bočně postřelují zdejší komunikaci. V okolí se pravděpodobně nachází i další objekty.

Cesta jednou serpentinou pokračuje dále k fortu Hermann, cestou se nachází podzemní úkryt a jeden menší objekt. V průběhu války byl samotný fort rozšířen o podzemní prostory, včetně postavení pro dělostřelectvo a světlomet, které se nacházejí níže v kolmé stěně.

Dnes poněkud překvapivě slouží tyto podzemní prostory jako úkryt pro v okolí se pasoucí kozy. Samotný objekt alpského valu je poněkud nešetrně poškozen při rozšiřování cesty pro potřeby turistického ruchu. Na fotografii je možné si povšimnout vybourané zdi, která tvořila klasický vchod do tvrze ve tvaru L.

 

V samotném fortu Kluže byla jedna ze střeleckých místností upravena pro použití polního protitankového kanónu a v dalších střílnách byly umístěny ruční zbraně, případně těžké kulomety. Tato výzbroj působila obousměrně přímo do prostoru silnice, kterou bylo možné v případě nebezpečí uzavřít pomocí posuvné protitankové závory.


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz