[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

V A L L O   A L P I N O

Itálie

 

Střílna protitankového kanónu ústící do protitankového příkopu - Dolomity

Na území Itálie za zachovala část opevnění na západní hranici (částečně zdemolována) a veškeré opevnění severní hranice proti Rakousku. Navíc bylo opevnění budováno v malém rozsahu také na hranici se Švýcarskem. Poněkud v převaze je zde opevnění typu 15000, navíc budované v poměrně velké hloubce, která místy dosahovala až 90 kilometrů. Část objektů byla navíc v poválečném období reaktivovaná a ze služby se tak zdejší tvrze dostaly až se skončením studené války.

Na hranicích s Jugoslávií, kde po skončení války přišla Itálie o veškerá opevnění, bylo vybudováno nové opevnění, někdy označované jako Nový Alpský val. Tyto objekty jsou však v současné době systematicky ničeny.

Nejstarší typy opevnění je možné nalézt přímo na hranicích Itálie, kde uzavíraly důležité průsmyky. Přímo na hranicích je možné narazit také na jakási předsunutá postavení, která se skládala z kasárenských budov a systému polního opevnění.

V případě, kdy došlo k reaktivaci objektů, jsou tyto stavby dodnes poměrně dobře maskovány, a jejich nalezení v terénu je poměrně složité. V interiéru se sice v takovém případě zachovalo poměrně dost vnitřního vybavení, často jsou však důkladně zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

Především v prostoru Dolomit je vhodné návštěvu objektů Alpského valu spojit se staršími forty z dob Rakousko-Uherska, případně s významnými bojišti první světové války.

 

Navštívené lokality

Sektor XV Pusteria

Sektor XVI Cadore - Carnia

Sektor XVII Tarvisio

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz