[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

V A L L O   A L P I N O

 

Ve stínu slavnějších moderních fortifikací, jako je například Maginotova linie, se neprávem krčí mohutný systém opevnění, vybudovaný v meziválečném období Itálií podél celé své hranice - toto opevněné pásmo, které začíná u Středozemního moře na hranicích s Francií a končí v současném Chorvatsku (Rijeka) se nazývá Vallo alpino (Alpský val). Průzkum je tak možné realizovat na území několika států - Francie, Itálie, Slovinska a Chorvatska. Výstavba probíhala v letech 1931 - 1942.

Do současnosti se dochovala většina objektů, jejichž průzkum usnadňuje jejich umístění do horského prostředí, často zcela mimo civilizaci. To sebou nese celou řadu výhod - především i v letních měsících se dají dobře fotografovat (nehrozí jejich úplné ztracení v bujné vegetaci, což je notorickým problémem opevnění v celé řadě zemí), objekty i podzemí tvrzí bývá zcela čisté a prosté jakéhokoliv odpadu. K částečným demolicím došlo pouze v prostoru francouzských hranic a na území dnešního Slovinska a Chorvatska. Problémem nebývá ani umístění objektů na soukromých pozemcích.

To vše dělá z Alpského valu velice atraktivní cíl cest zájemců o vojenskou historii. Cílem těchto stránek je poskytnout popis zajímavých úseků opevnění, včetně mapových a fotografických podkladů. Popisu koncepce, typologie a výstavby opevnění bude věnována pouze nezbytně nutná pozornost tak, aby usnadnila orientaci v popisované problematice. Bližší informace k historii opevnění je možné nalézt na celé řadě internetových stránek, nebo v knižních publikacích, které jsou uvedené v sekci Odkazy a v dalších poznámkách.

 
Francie

Na území Francie se dostala část italského opevnění díky posunu hranic, ke kterému došlo na základě výsledků 2. světové války.  Jedním z důvodů, proč se tak stalo byla právě přítomnost opevnění na tomto území.

Opevnění se díky tomu na území Francie zachovalo ve velmi dobrém stavu, na rozdíl od opěrných bodů, které zůstaly na území Itálie a které měly být v poválečných letech vyhozeny do povětří (týká se opevnění na hranicích s Francií).

Na hranicích s Francií byla od začátku třicátých let budována silná opevnění. Tento prostor měl totiž ve výstavbě společně s hranicí s Jugoslávií udělenou prioritu.  Díky tomu je zde možné narazit na opevnění ze všech stavebních fází, na zdejší opevnění byla směrována výrazná část pancéřových prvků všeho druhu a zároveň se zde nacházejí jedny z největších pevností, postavených na Alpském valu.

To vše předurčuje lokalitu Francie jako vhodné místo pro průzkum italského opevnění, a to především ve dvou regionech - Mont Cenis a Roya. Část opevnění ze dostala těsně za hranice Francie také na dalších místech, ovšem koncentrace opevnění je nejvyšší právě ve výše zmiňovaných regionech.

Itálie

Přes výraznou korekci území v poválečném období se na území Itálie dochovala celá řada opevnění budovaných ve třicátých a na začátku čtyřicátých let. Situace je však region od regionu různá. Rozsáhlá území byla postoupena Francii v prostoru Přímořských alp. Opevnění se tak dostává na území současné Itálie až ve Valle Stura a táhne se dál severozápadním směrem (z převážné části zachovalé), kde opět částečně přechází na území Francie.

Výstavba opevnění na hranicích s Rakouskem nabrala na intenzitě až s nástupem Hitlera k moci a především po připojení Rakouska k Německu. Z tohoto důvodu je většina objektů v tomto prostoru postavena v kategorii 15000. Všechny objekty se zachovaly ve velmi dobrém stavu a to v prostoru od Reschenpassu, přes Bolzano do Dolomitů (Kreuzbergpass), kde se lomí směrem k jihu - na Julské alpy.

Nevýhodou opevnění na hranicích s Rakouskem je jejich reaktivace v poválečném období a využití v rámci NATO.  Hlavním výsledkem je "téměř" dokonalé maskování objektů v kombinaci s uzavřenými vstupními dveřmi do tvrzí i samostatných objektů. Z tohoto důvodu lze prozkoumat interiéry pouze omezeného množství pevností, které se však na oplátku dochovaly ve velmi dobrém stavu.

 

[ VALLO ALPINO NA ÚZEMÍ FRANCIE ]

 

[ VALLO ALPINO NA ÚZEMÍ ITÁLIE ]

 

Slovinsko

Na území Slovinska se nachází silná část Alpského valu vybudovaná na obranu proti tehdejší Jugoslávii. Vybudováno bylo ve dvou liniích, přičemž období výstavby spadá již do počátku třicátých let. Díky tomu je většina objektů postavena podle typové řady 200. Ve druhé linii je však možné nalézt také řadu monobloků a tvrzí vybudovaných podle oběžníku 15 000, přičemž některé z nich se do přerušení výstavby ani nepodařilo stavebně dokončit.

Opevnění začíná na severu v průsmyku Vršič (kterým byla sjízdná komunikace postavena teprve v průběhu první světové války, táhne se dále jižním směrem po hřebeni jižní části Julských alp a dále přes Porozen po linii Idrija - Postojna - Pivka - Sněžnik, kde přechází na území Chorvatska.

Stupeň zachování objektů se však na území Slovinka do značné míry liší region od regionu. Je možné narazit na zcela zachovalé úseky opevnění. Naopak v jiných místech jsou objekty velmi poškozené. Na svědomí to má hned několik faktorů - destrukce provedené ustupující armádou v závěru války, trhací práce v poválečném období, stejně jako reaktivační činnost jugoslávské armády. Přesto je Slovinsko velmi vhodným místem pro průzkum opevnění Alpského valu.

Chorvatsko

V případě Chorvatska se může na první pohled zdát, že na něj zbyla pouze malá část linie v prostoru od hranic do Rijeky, která však byla sama o sobě velice silně opevněna. Toto opevnění se navíc dochovalo ve velice dobrém stavu, i když průzkum může poněkud problematický vzhledem k blízkosti civilizace.

Výše popsané opevnění však není ani zdaleka jediným, které se na území Chorvatska nachází. Za velice zajímavou lokalitu pro průzkum italského opevnění lze považovat například přístav Zadar (Zara), který byl v průběhu třicátých let velice silně opevněn v několika obranných liniích. Postavena byla celá řada malých tvrzí, stejně jako různých druhů samostatných objektů a zesíleného polního opevnění. Za pozornost stojí především masivní použití kopulí pro těžký kulomet, přičemž střílny většiny objektů jsou pouze z prostého betonu. Samotná výstavba opevnění zde spadala do kompetence námořnictva a nikoliv pozemních sil. Další zajímavostí jsou velké úkryty pro pěchotu. O toto opevnění se navíc vedly boje také v devadesátých letech. Obdobné opevnění se nachází také například v okolí Šibeniku.

 

[ VALLO ALPINO NA ÚZEMÍ SLOVINSKA ]

 

 

[ VALLO ALPINO NA ÚZEMÍ CHORVATSKA ]

 

Navštívené lokality

 Sektor II. Alta Roja - Gessi

Sektor III. Stura

Sektor IX. Moncenisio

Sektor XIII Copertura Venosta

Sektor XV Pusteria

Sektor XVI Cadore - Carnia

Sektor XVII Tarvisio

Sektor XXI Alto Isonzo

Sektor XXII Idria

Sektor XXIII Postumia

Sektor XXV Timavo

Sektor XXVI Carnaro

Sektor XXVII Fiume

Zara

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz