[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Hum

 

Malý pevnostní uzávěr nedaleko obce Hum blokoval jedinou relativně kvalitní silnice, kterou bylo možné obejít uzávěr druhé linie opevnění umístěný v Bače pri Modreje. Zdejší silnice vedla z obce Kneža v údolí řeky Bača do Ljubinju a dále do Tolminu v údolí Soči.

Obrana byla umístěna do exponovaného místa mezi obcemi Podmelec a Hum, kde silnice probíhá strmým skalnatým terénem. Přímo do skalní stěny nad silnicí byla zabudována tvrz typu 200, jehož hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety umístěné v malých bojových objektech. Ochranu jim zajišťovaly patrně třídílné střílny staršího typu. Tvrz dříve sloužila jako úkryt civilní obrany, dnes se zdá být využívána spíše jako chata, každopádně je nepřístupná. Samotné bojové objekty jsou velice dobře maskované, k jejich odhalení přispívá spíše eroze okolního terénu.

O něco výše na výrazném ostrohu pod cestou byl umístěn monoblokový objekt typu 200 s výzbrojí dvou těžkých kulometů. Ty byly umístěny v moderních masivních pancéřových střílnách. Objekt byl se sousední tvrzí spojen zařízením pro optickou komunikaci (fotofonikou). Jedna ze střílen kryla svou palbou sousední tvrz, druhá umožňovala postřelování protilehlého svahu směrem k obci Podmelec. Celý objekt je velmi dobře maskovaný a patrně stále slouží pro potřeby civilní ochrany. Díky tomu se interiér dochoval ve velmi dobrém stavu, i když je zbaven veškerého vnitřního vybavení. Patrně poválečnou úpravou je nouzový východ, který se nachází v boku kasárenského sálu.

 

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz