[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Godovič

 

Jeden ze dvou východů tvrze č. 5

Opevnění v prostoru obce Godovič je patrně prvním velmi silným opěrným bodem umístěným v první linii jižně od Petrova Brda. Strategicky se jednalo o poměrně významné místo. Nacházela se zde řada dobrých komunikací a nedokončená železniční trať z období 1. světové války. Díky konfiguraci terénu a blízkosti hranic bylo možné tímto prostorem bočně vpadnout do údolí řek Zala a Idrijca a odříznout tak velkou část první linie. Zároveň zde probíhala poměrně kvalitní silnice ve směru na Gorici a Terst. O důležitosti tohoto místa svědčí také fakt, že kromě postavených objektů typu 200 zde bylo započato také s budováním dělostřelecké tvrze typu 15000 a plánována byla pravděpodobně výstavba také dalších moderních objektů. Navštívené opevnění tvoří půlkruh okolo západní strany obce. Značení objektů neznám, proto jsou objekty číslovány od jihu k severu.

Tvrz 1

Hlavní výzbroj tvrze tvořily tři těžké kulomety umístěné v jednostřílnových kopulích. K dispozici byly poněkud neobvykle tři vchody. Přístup je možný z osady Šebalk po cestě vedoucí jižním směrem mezi loukami k nové zástavbě (dále pokračuje lesní cesta do osady Dol). Tvrz je v současné době zcela obklíčena oplocenými pozemky a proto jsme ji nenavštívily. Poslední možností je patrně zvolit přístup od průmyslové zóny, která se nachází jižně od Godovič.

Tvrz 2

Z obce Šebalk vede podél lesa západním směrem štěrková cesta k vodní nádrži. U ní se nachází dětské hřiště a zázemí pro grilování. Přímo proti vodní nádrži se v cípu lesa nachází tvrz, která byla vybudována povrchovým způsobem. Nad úroveň terénu tak vystupují pouze dva vchody a dva objekty pro protitankové kanóny (čož je zcela neobvyklá výzbroj). Blízkou obranu doplňují dva těžké kulomety v pancéřových jednostřílnových kopulích. Jedna z nich působí ve stejném směru jako PTK - tj. k sousední tvrzi 1. Druhá kopule působila svojí palbou do opačného směru k vodní nádrži a dále k tvrzi 3.

Jeden ze dvou objektů s protitankovou výzbrojí tvrze 2

Interiér se zachoval ve velice dobrém stavu včetně všech hlavních pancéřových prvků. Především v bojové části a v ubikacích však bylo v poválečném období započato s těžbou železných nosníků ze stropů, podobně jako u dalších tvrzí v okolí byly odsekávány kachličky z podlah a stěn (na toaletách). Co přesně bylo předmětem zájmu na stěnách ubikací mi není zcela jasné. Každopádně jediným pozitivem je, že po sobě "těžaři" alespoň uklidili, což patrně souvisí s častým využitím objektů Alpského valu v pozdějších letech jako krytů civilní obrany. V interiéru se zachovala také řada nápisů a destiček s popisem účelu jednotlivých místností.

Tvrz 3

Malá tvrz 3 se nachází v návrší kopce, kterým prochází silniční tunel z Godovič na Črni vrh (jedná se o bývalý nedokončený železniční tunel). Její dva těžké kulomety postřelovaly právě prostor této komunikace a to v podstatě palbou do týlu postavení. Zároveň byla tvrz vybaveny velkým množstvím zařízení pro optickou komunikaci (fotofonikou), přičemž lze předpokládat, že většina objektů se kterými měla komunikovat nebyly vůbec postaveny.

Vchod do tvrze 3

Interiér se zachoval ve velmi dobrém stavu a nebyl postižen těžbou železa. Vysekány byly pouze kachličky a poškozeny ubikace. Tvrz byla postavena ve výkopu a následně zasypána zeminou. Hlavní výzbroj byla umístěna v jednostřílnové pancéřové kopuli a kulometné střílně nového typu.

Tvrz 4

Dále v týlu za tvrzí 3 byla do nedokončeného portálu železničního tunelu umístěna další tvrz, jejíž hlavní výzbroj tvořily těžké kulomety ve čtyřstřílnové pancéřové kopuli. Tvrz tak byla schopna svojí palbou kontrolovat celý prostor za tvrzemi 2 a 3, především okolí důležité komunikace Godovič - Col.

Podzemní část tvrze vestavěná do tělesa železničního tunelu

Jedná se o unikátní stavbu, která je však uvnitř poškozena těžbou železných profilů ze stropnice. Kopule se však zachovala na svém místě. Hlavní vchod se nachází v prohlubni za bojovým objektem. Dlouhé schodiště vede do ubikací. Ty jsou částečně zatopené a vodou a z jich konce vede šachta do pancéřové věže. Opačným směrem se nachází další místnosti (zásobníky na vodu a munici) a nejdále strojovna tvrze. Z ní vedou malá dvířka do samotného nedokončeného železničního tunelu v délce několika stovek metrů. První část je zcela vybetonována, postupně však přechází pouze do hrubého výlomu.

Tvrz 5

Severozápadním směrem se nad serpentinou hlavní silnice nachází další tvrz. Jejím hlavním cílem bylo pomocí dvou těžkých kulometů umístěných v odolných moderních pancéřových deskách postřelovat níže probíhající komunikaci. Hlavní vchod se nachází nad cestou odbočující v zatáčce do lesa. Za ním se nachází sociální zázemní, strojovna a následně také ubikace. Dlouhé schodiště vede k druhému vchodu umístěnému výše ve svahu, který disponuje také zařízením pro optickou signalizace.

Kasárna tvrze 5

Celá tvrz byla patrně postavena ve výkopu a následně zahrnuta zeminou. Z venčí díky velmi kvalitnímu maskování a bujné vegetaci nelze téměř nic vyfotografovat, interiér se však zachoval ve velmi dobrém stavu. Proběhly zde pouze menší trhací práce v ubikacích, ve středu zájmu byly především kachličky.

Dělostřelecká tvrz 6

Severním směrem od Godoviči vede hlavní silnice ve směru Idrija. Na mírném návrší jižně od osady Log bylo započato s výstavbou dělostřelecké tvrze podle oběžníku 15000. Přímo k jejímu vchodu vede vojenská silnice, která přímo na kraji osady Log odbočuje z hlavní silnice. Vchod je bohužel nově uzavřen pomocí mříží, dle dostupných informací se žádný bojový objekt nepodařilo dokončit. V okolí v současné době probíhá intenzivní výstavba nových domů.

Hlavní kasárna celého úseku by se měla nacházet u silnice Godovič - Ivanje Doline po pravé straně.

 

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz