[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

V A L L O   A L P I N O

Francie

 

Pancéřová kopule pro těžký kulomet jedné ze tvrzí v prostoru Col du Mont Cenis

Na území Francie se nachází celá řada opěrných bodů Alpského valu, které se zachovaly ve velice dobrém stavu, i když vnitřní vybavení se zde až na drobné výjimky nedochovalo (stejně jako na dalších částech linie v jiných zemích s výjimkou reaktivovaných objektů na hranici s Rakouskem). Časté jsou také objekty v různém stádiu výstavby, díky čemuž je možné narazit na množství pancéřových prvků na místech nepostavených bojových objektů, což je v našich podmínkách věc zcela neuvěřitelná. Podobně tomu tak je i v případě několika málo objektů, na kterých byly provedeny destrukce, i jejich pancéřové prvky se zachovaly na místě, nebo v jejich blízkosti.

Oblasti na území Francie s mapou celého prostoru

 

Navštívené lokality

Při popisu přístupu k jednotlivým úsekům opevnění, případně k samotným objektům je používán popis z map IGN v měřítku 1 : 25 000, ve kterých je část objektů přímo zakreslena. Na turistických trasách se nacházejí rozcestníky, které jsou očíslovány a usnadňují tak orientaci. Veškeré turistické trasy jsou značeny dvěma pruhy, horní je bílý, spodní červený. Prostor Roya pokrývá mapa Valléé de la Roya (3841 OT), prostor Isala 2000 mapa Haute Tinée 2 - Isola 2000 (3640 ET). V mapách vložených k popisu jednotlivých úseků jsou až na výjimky zachyceny pouze navštívené objekty!

a) Roya

 

b) Isola

 

c) Mont Cenis

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz