[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Val Fella - km. 172

 

Opěrný bod Fella byl součástí třetí linie opevnění sektoru Tarvisiano. Začleněn byl do subsektoru XVII/a Pontebba. Nachází se západně od obce Campiolo. V těchto místech je dno údolí tvořeno širokým řečištěm, které je lemováno po obou stranách prudkými svahy. Po severní straně vedla řadou tunelů dnes již nepoužívaná silnice, na jižní straně se nachází silnice a těsně nad ní dnes již nepoužívaná železniční trať, na které by měla být v dohledné době vybudována cyklostezka. Uzávěr tvořilo původně šest tvrzí, ze kterých jsme dosud navštívili čtyři. V poválečném období došlo k jejich reaktivaci v rámci obrany NATO, opuštěny byly až v roce 1992. V prostoru bylo vybudováno také několik moderních objektů pro tankové věže Pershing a pro čtyřstřílnové kopule TK. Všechny pancéřové prvky jsou aktuálně vytrženy, přístupný je jeden objekt pro tankovou věž na severní straně řeky u silničního tunelu.

Zde se dá také přímo z jednoho z tunelů dostat do tvrze č. 1 (Opera 1), která byla původně vyzbrojena třemi těžkými kulomety, jedním protitankovým kanónem a dvěma kulomety lehkými. Interiér se dodnes nachází ve velmi dobrém stavu, i když v posledních letech dochází k ničení vnitřního vybavení především v prostoru kasáren. O silniční tunel dál se nachází pod bývalou trafostanicí vchody do tvrze č. 6 (Opera 6), její vchody jsou však aktuálně uzavřené.

Na jižní straně řeky se nacházejí zbylé dvě velmi zajímavé tvrze, které jsme navštívili. První z nich nese označení Opera 3. Disponovala dvěma vchody - jeden ústil přímo do opěrné zdi u silnice, ten je však aktuálně zazděný. Druhý vchod ústí přímo do železničního tunelu. Výzbroj tvořily původně čtyři těžké kulomety, protitankový kanón, kanón ráže 75mm a lehký kulomet. K dispozici byla také poměrně neobvyklá pozorovatelna, která měla vedle sebe umístěné dvě pancéřové desky pro pozorování. Tvrz je rozdělena do dvou částí, hlouběji ve skalním masivu za železničním tunelem se nacházely ubikace a kanónová střílna, do zbytku tvrze bylo nutné po schodiště "nadejít" portál tunelu a sestoupit opět dolů do bojové části. V rámci reaktivace byl objekt vyzbrojen dvojicí kanónů ráže 105 a 90mm. V posledních letech se bohužel z interiéru postupně "vypařují" části vybavení.

O několik stovek metrů dál západním směrem se ve skalní stěně nad železnicí nachází tvrz č. 4 (Opera 4). Původní výzbroj tvořily tři těžké kulomety a dva lehké. K dispozici byly dva vchody, jeden z nich ústí do prudké skalní stěny, druhý je přístupný díky vybetonovanému schodišti ve skalní průrvě. V rámci reaktivace byla jedna střílna upravena pro použití protitankového kanónu 90/32L. Interiér se zachoval v poměrně dobrém stavu.

 

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz