[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Rivers

 

Pohled kulometnou střílnou Centra 13B na objekt Centra 14

Opěrný bod Rivers se nachází na jižní straně údolí, jehož dno bylo teprve v poválečném období zatopeno kvůli výstavbě přečerpávací elektrárny. Přístupné objekty - Centro 13B a 14 se nacházejí po stranách cesty vedoucí po jižní straně údolí. Centro 16 je umístěno na nově vzniklém poloostrově a díky tomu je přístup k němu poněkud krkolomnější. Dále do opěrného bodu patřila řada podzemních úkrytů a nyní zatopené Centro 17 a VII. Dělostřelecká výzbroj byla umístěna ve tvrzi B1, která se nachází ve skalní stěně u přístupové silnice k fortu Pattacroce.

Centro 13B

Nejzápadněji položeným objektem opěrného bodu je Centro 13B, které je umsítěno ve skalní stěně nad cestou probíhající po jižní straně údolí. Jedná se o typ 200 s jednoduchým vchodem bez vlastní obrany. Výzbroj tvořily dva těžké kulomety umístěné v pancéřových střílnách (jedna staršího a druhá novějšího typu). Poněkud neobvykle je provedeno také maskování, které je u jednoho objektu provedeno pomocí kamenů a u druhého pohledovým betonem. Část podzemí je zatopena vodou.

Centro 14

Centro 14 je o poznání větší tvrzí, která je umístěna v týlu kóty 2054 m.n.m. Na jejím vrcholu je umístěn objekt pro pozorování a blízkou obranu. Vstup do podzemí zajišťují dva vchody bez blízké obrany. Ve dvou objektech jsou navíc umístěny nouzové východy. Hlavní výzbroj tvořily čtyři těžké kulomety ve střílnách pod betonem a jeden protitankový kanón. Jeden z objektů je dvoupatrový. Svojí palbou působil na dno údolí, v horním patře byl umístěn protitankový kanón za pancéřovou deskou, ve spodním patře byl umístěn těžký kulomet. Část podzemí je uzavřena a slouží jako zdroj vody pro všude v okolí se nacházející pastviny.

Objekt Centra 14 působící svojí palbou do prostoru nedaleké komunikace

Střílna protitankového kanónu v Centru 14

 

 

Centro 16

Centro 16 se nachází na nově vzniklém poloostrově, který se nachází na jižní straně jezera. Přístup k němu je možný od přístupové vojenské silnice vedoucí k Fortu Varisello. Výzbroj tvrze tvořily čtyři těžké kulomety. Dva z nich se nacházely v objektech zabudovaných do skalního masivu na západní straně kóty 2019 m.n.m. a působily svojí palbou k sousedním tvrzím 14 a 15. Na druhé straně hřebene se nacházel velký bojový objekt, ve kterém byly kromě vchodu umístěny také zbylé dva těžké kulomety působící svojí palbou k níže položené tvrzi 17. Objekt byl postaven podle oběžníku 200 v letech 1932 – 1935. Interiér je bohužel zalitý vodou, takže si ho není možné prohlédnout.

 

Centro 17

V případě nízké hladiny vody v jezeře (což se stává v posledních letech pravidelností), je možné si prohlédnout také objekty sousední tvrze 17. Ta byla postavena opět podle oběžníku 200. Hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety umístěné v pancéřových kopulích a dva protitankové kanóny umístěné v masivních pancéřových deskách mohutného betonového objektu. Vstup do tvrze je zasypán. Jedna kopule pro těžký kulomet působila určena pro přímou palbu, druhá pro boční palbu směrem na dno údolí (tedy dnes do jezera). Bohužel samotný objekt pro protitankové kanóny byl v době návštěvy z poloviny zatopen jezerem. Jeho střílny jsou směřovány také na dno údolí. Situace je zde lepší pouze brzy na jaře, kdy je přečerpávací nádrž většinou prázdná.

Cesta k výše popsaným tvrzím vede okolo pozorovatelny Varisello, která se nachází na hřebeni po pravé straně cesty (2044 m.n.m.) a také kolem úkrytu L, který se nachází v týlu Centra 16. Objekt má dva vchody, které jsou chráněny střílnami vytvarovanými z prostého betonu. V letních měsících slouží celý prostor jako pastvina.

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz