[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Ospizio

 

Opěrný bod Ospizio chránil pravé křídlo údolí Mont Cenis. Část objektů je v současné době zatopena nově vzniklým jezerem. Zbylé se nacházejí na jeho strmých svazích. Přístup k nim je od silnice D1006, (tj. hlavní silnice která prochází zdejším prostorem) a to od parkoviště na Plan des Fontainettes.

Batteria B3

Mohutná dělostřelecká baterie byla postavena ve svahu jižně od Plan des Fontainettes. Její interiér a částečně také exteriér je částečně poškozený. Část podzemí je dokonce zatarasena závalem. Vchody bývají občas uzavírány pomocí mříží. V interiéru se téměř nic nedochovalo.

Hlavní vchod do dělostřelecké tvrze B3

Hlavní výzbroj tvořily čtyři kanóny ráže 75 mm (75/27), které byly umístěné v pancéřových kopulích, zcela zapuštěných do země. K dispozici byly celkem tři vchody, ten menší byl umístěn směrem k nepříteli. Větší vchod, na který byla navázána veškerá podzemní infrastruktura se nacházel hlouběji v týlu. Přímo ke vchodu byly přistavěny zvenčí servisní budovy včetně latrín, na skalní hraně bylo umístěno vybetonované střelecké hnízdo. Poslední vchod se nacházel výrazně výše a s podzemím byl spojen dlouhým schodištěm.

Centro 21

V bezprostřední blízkosti silnice D1006 se nachází Centro 21. Minout nelze především čtyřstřílnovou kopuli pro těžký kulomet. Tvrz byla rozložena do tří výškových úrovní. Nejvýše se nacházela právě kopule pro kulomet. O něco níže byl umístěn vchodový objekt, který byl navíc vybaven fotofonickým zařízením. Nejníže byl umístěn bojový objekt, který byl vyzbrojen dvěma těžkými kulomety. První z nich byl umístěn v masivní pancéřové desce staršího typu, druhý byl osazen v jednostřílnové pancéřové kopuli.

Jednostřílnová pancéřová kopule Centra 21

Vchodový objekt Centra 21 - v pozadí čtyřstřílnová kopule

Čtyřstřílnová kopule pro těžký kulomet Centra 21

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz