[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Roncia

 

Kopule centra 22 - v pozadí centro 23

Severní úsek obrany průsmyku Mont Cenis zajišťoval opěrný bod Roncia. Rozprostírá se v okolí stejnojmenného staršího fortu, který v nedávné době prošel rekonstrukcí a nyní je volně přístupný. Kromě zde popsaných objektů sem navíc patřila řada podzemních úkrytů a ve skalní stěně Pointe du Vieux byla umístěna další tvrz - Centro 24.

Centro 22 a B4

Bojový objekt Centra 22

První tvrzí, na kterou návštěvník při cestě od Plan des Fontainettes (kde se nachází parkoviště) narazí, je Centro 22, které je spojeno s dělostřeleckou baterií B4. Cesta vede přímo okolo vchodu, vedle kterého je na mírném návrší umístěna čtyřstřílnová kopule pro těžký kulomet maskovaná pomocí nazděných kamenů. Na hřebeni dále do týla se nachází objekt se střílnami dvou těžkých kulometů, mezi kterými je umístěné fotofonické zařízení. Dále již pokračuje prostor dělostřelecké baterie, který je tvořen velkým kasárenským sálem, strojovnou a dvěma objekty s kopulemi pro kanóny ráže 75 mm, které jsou zcela vestavěny do skalnatého masivu a tak výborně maskované.

Maskovaná střílna kopule pro kanón ráže 75mm

V interiéru se zachovala řada vnitřního vybavení. Za pozornost stojí především pozůstatky elektrické instalace. Východ z dělostřelecké tvrze je vyveden do vybetonovaného zákopu, který je však v současné době zhroucený.

 

Centro 23

Bojový objekt centra 23

Další tvrzí je Centro 23. Jedná se opět o typ 200, postavena byla v letech 1932 - 1935. Nachází se v nadmořské výšce 2325 m.n.m. severně od fortu Roncie. Jeho neobvykle masivní objekt není možné přehlédnout.

Navíc disponuje poměrně rozlehlým podzemím. Má dva vchody, přičemž jeden z nich se nachází přímo v hlavním bojovém objektu. Ten kromě něj disponuje také nouzovým východem a dvěma střeleckými místnostmi pro boční palbu pro dva těžké kulomety v pancéřových střílnách. Kromě nich se zde nacházela také fotofonika.

Hlouběji v podzemí se nachází elektrocentrála a kasárenský trakt, zde se chodba lomí a vede až pod čtyřstřílnovou kopuli pro těžký kulomet. V blízkosti se nachází druhý vchod, který nebyl nijak chráněn. Také zde se zachovala řada vnitřního vybavení včetně pancéřových dveří.

Centro 23bis

Centro 23bis bylo postaveno také podle oběžníku 200 a nachází se v nadmořské výšce 2400 m.n.m. V prostoru mezi Centrem 23 a 23bis se zachovaly pozůstatky polního opevnění.

Kopule centra 23bis

Také tato tvrz má neobvykle rozlehlé podzemí a skládá se z objektu pro čtyřstřílnovou kopuli pro těžký kulomet a dvou objektů pro těžké kulomety pod betonem. Tvrz má dva vchody a dva nouzové východy. Samotná kopule je maskována pomocí nabetonovaných kamenů.

Jeden z bojových objektů Centra 23bis - v popředí ústí nouzového východu

Centro 24

Opěrný bod Roncia uzavíral na severovýchodní straně objekt označený jako Centro 24. Jedná se o tvrz typu 200, která je vestavěna do strmého skalního srázu ve výšce 2450 m.n.m., díky čemuž je velmi dobře maskovaná. Samotná tvrze se skládá ze vchodu, který měl být chráněn pomocí pancéřové strážnice, která se však nezachovala.

Interiér je ve velice dobrém stavu. Prostory umístěné hlouběji ve skalnatém masivu se nacházejí pouze v hrubém výlomu a vybetonována byla pouze podlaha. Uvnitř se dochovaly pancéřové dveře. Hlavní výzbroj tvořily tři těžké kulomety, které byly umístěny ve třídílných pancéřových deskách staršího typu. Zásobování vodou zajišťoval vodovod a nádrž, která se nacházela o něco výš nad tvrzí v týlu. Hlavní zbraně postřelovaly celý prostor níže ležící Plan de Trois Fontaines. V jedné ze střeleckých místností je dobře patrné šikmé zabetonování střílen tak, aby se usnadnila palba hluboko pod objekt.

Přístup je možný z Plan de Trois Fontaines v letních měsících vyschlým řečištěm, na které po jižní straně navazuje pouze málo čitelná vojenská cesta, kterou se dopravoval materiál pro výstavbu tvrze. Cesta patrně začíná někde pod bojovými objekty sousední tvrze 23bis. Samotné střílny objektu jsou patrné ve skalní stěně naproti vojenské cestě. Přístup k samotnému vchodovému objektu je již pouze pomocí nepatrné pěšiny.

 

Pěchotní úkryty

V týlu hlavní linie opevnění, kterou tvoří pěchotní tvrze a jedna dělostřelecká tvrz se nachází linie pěchotních úkrytů pro polní jednotky, které měly v okolí připravené polní postavení. Téměř všechny úkryty se nacházejí podél cesty vedoucí z Plain des Fontainettes k jezeru Clair (Lac Clair), které se nachází ve východním cípu náhorní plošiny. Zbylé objekty se nacházejí na pastvině mezi silnicí D1006 a bývalou vojenskou cestou vedou k Fortu Roncia. Jedná se o typově shodné objekty. Vstupovalo se do nich pancéřovými dveřmi, za kterými následovala zalomená chodba do jediné místnosti. Celý objekt byl zapuštěn těsně pod úroveň okolního terénu.

V linii vyniká pouze jeden malý objekt patrně s betonovou střílnou pro těžký kulomet, který bočně postřeloval táhlé sedlo pod sebou, který se nachází vedle cesty v nadmořské výšce cca 2500 m.n.m. a pak nejvýchodněji položená dvojice podzemních úkrytů. Ty jsou postaveny ve tvaru „L“ zrcadlově proti sobě se dvěma vchody. Přičemž jeden vchod vedl do týlu postavení a druhý vchod obou objektů ústil přímo z podzemního kasárenského sálu proti sobě na společné schodiště, které vedlo strmým srázem k polním postavením. Část objektů není přístupná, což se netýká posledně zmiňovaných staveb.
 

 

Fort Roncia

Fort Roncia byl postaven v roce 1877 – 1880 v nadmořské výšce 2294 m.n.m.. Jedná se o kruhovou dvoupatrovou stavbu obehnanou ochranným příkopem, přičemž spodní patro se nacházelo na úrovni dna příkopu. Zde byla umístěna pěchotní výzbroj pro blízkou obranu. Ve druhém patře se nacházely kasematy pro dělostřelectvo, které bylo směřováno směrem k hranicím s Francií. Fort se nacházel přímo naproti francouzskému fortu Turra, který však byl umístěn o poznání výš a disponoval lepší ochranou (jednalo se však o výrazně modernější stavbu).

Vzhledem k zastaralosti byl fort vyřazen z aktivní služby v roce 1915. Ve 30. letech byla v jeho okolí postavena řada objektů Alpského valu (Caposaldo Roncia) a reaktivace dočkala i samotná pevnost Roncia, která sloužila jako kasárenský objekt nedaleké dělostřelecké tvrze B4 a pěchotním tvrzím v okolí.

V nedávné době proběhla kompletní rekonstrukce fortu, který již byl značně zchátralý. Spodní patro sice patrně v letních měsících slouží jako úkryt pro v okolí se pasoucí krávy, v horním patře se však nachází menší expozice věnovaná historii pevnosti, která je volně přístupná. Samotný fort je cílem mnoha turistů, kteří k němu míří od parkoviště na Plain des Fontainettes. Návštěvníkovi se odsud naskýtá nádherný výhled na celý Mont Cenis i na ledovce Vanoise na horizontu.

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz