[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Pattacroce

 

Opěrný bod Pattacroce spadá do linie silného opevnění v prostoru průsmyku Mont Cenis. Vybudovány zde byly mimořádně zajímavé a extrémně silně vyzbrojené tvrze typu 200, ve kterých bylo použito velké množství pancéřových prvků. Vše se navíc zachovalo v relativně dobrém stavu a podzemí je až na drobné výjimky volně přístupné. Popsány jsou pouze navštívené objekty.

Centro 12

Centro 12

Centro 12 se nachází na hřebeni na starším fortem Pattacroce v nadmořské výšce 2440 m.n.m. Jeho objekty s kulometnou výzbrojí nelze i přes kvalitní maskování kamennou rovnaninou již z dálky přehlédnout přehlédnout. Tvrz typu 200 disponuje jedním hlavním vchodem a nouzovým východem v jednom z bojových objektů. V části interiéru bývá navátý sníh ještě v pozdním létě.

Vchodový objekt nedisponuje střílnami na jeho ochranu. Každý z objektů je vyzbrojen jediným těžkým kulometem, který je umístěn v pancéřových střílnách. Kromě nich disponuje navíc dvěma jednostřílnovými kopulemi pro TK. Přístup do nich je řešen pomocí žebříků. V podzemí se zachovala část vybavení, chodby hlouběji v podzemí jsou pouze vyraženy ve skále, nebyly opatřeny obezdívkou. Provedeny byly pouze podlahy.

Přímo na hřebeni se navíc nachází malý objekt s pancéřovým pozorovacím zvonem, který odtud měl výborný výhled. V okolí se dochovaly výrazné pozůstatky protipěchotních překážek. Kopule pro těžké kulomety jsou velmi dobře identifikovatelné díky betonovým obezdívkám.

 

Batteria 5 (B5)

Velice zajímavá dělostřelecká tvrz postavená v letech 1933 - 1936 se nachází přímo pod starším fortem Pattacroce, která byla postavena v 80. letech 19. století. K fortu vede přístupová silnice z Plan de la Madeleine, kterou dnes kopíruje turistická cesta. V okolí cesty se nachází několik podzemních úkrytů a také další dělostřelecká tvrz B1.

Objekty pro hlavní výzbroj tvrze - kanóny ráže 75mm

Jeden ze vchodů do dělostřelecké tvrze

Západně od fortu na kamenitém svahu jsou dobře identifikovatelné tři objekty, skládající s ze sólo pancéřové kopule pro kanón ráže 75 mm. Jak samotná obezdívka, tak okolní terén je upraven v rozsahu palebných vějířů hlavních zbraní. Kanóny postřelovaly svahy ve směru Col du Petit Mont Cenis. Pozorování zajišťoval zvon umístěný ve výše položené tvrzi - Centro 12.

Tvrz má dva vchody, hlavní se nachází na straně starých kasáren v hlubokém zářezu do skalního masivu. Nedisponuje žádnými prostředky pro blízkou obranu. Druhý východ vede přímo do ochranného příkopu starého fortu. Podzemní prostory jsou poměrně rozsáhlé, to se týká především kasárenského sálu.

Interiér pancéřové kopule pro kanón ráže 75mm

Chodba od prostoru hlavních zbraní dělostřelecké tvrze vede dál chodbou provedenou pouze v hrubém výlomu, která je zakončená závalem. Do zbytku podzemí je možné se opět dostat vchodem v ochranném příkopu na přední straně starší pevnosti, kde je poněkud neobvykle přímo nad vchodem umístěna jednostřílnová kopule pro těžký kulomet. Také zde je část podzemí pouze ve hrubém výlomu, z hlavní galerie se svažují chodby vedoucí až k otvorům v severní stěně svahu. Zde měly být patrně umístěny další objekty s pěchotní výzbrojí.

Vchod do podzemí tvrze s pancéřovou kopulí nad ním

 

Centro 11

Na náhorní plošině pod fortem Pattacroce se okolo kóty 2357 m.n.m. nachází další tvrz, jejíž interiér je však bohužel nepřístupný. Přímo uprostřed se nachází kasárenská budova bez střechy a v okolí také další pozůstatky infrastruktury. Vchod se nacházel v dobře patrném zářezu, který je však pouze vyplněn kamením. Přímo před kasárenskou budovou se nachází šachta nouzového východu, ze které však byly odstraněny stupačky. Hlavní výzbroj byla umístěna ve třech jednostřílnových pancéřových kopulích.

Centro 11

Centro 11

Kasárenská budova v prostoru tvrze 11

 

Centro 13A

Další tvrzí na hřebenu vedoucím severovýchodním směrem k jezeru Mont Cenis a ke kótě 2256 m.n.m. je Centro 13A. Podzemí je sice přístupné, ovšem přes skalní římsu vedoucí nad prudkou roklí. Hlavní výzbroj je umístěna ve dvou jednostřílnových kopulích pro těžké kulomety. Ve skalní stěně je navíc umístěn objekt pro další těžký kulomet. Vyfotografovat je ho možné pouze z údolí.

Vchod do Centra 13A

Pancéřová kopule pro těžký kulomet Centra 13A

 

Centro XIII

Na poslední výrazné kótě hřebene (2256 m.n.m.) se nachází Centro XIII. Tvrz měla dva vchody, přičemž jeden z nich byl opatřen pancéřovou strážnicí, která je dnes k nalezení na louce nedaleko Centra 13A. Druhý vchod nebyl nijak chráněn. Na opačné straně svahu směrem k nepříteli se nacházejí celkem tři objekty. Jeden je tvořen jednostřílnovou pancéřovou kopulí pro těžký kulomet.

Dalším je bojový objekt pro těžký kulomet umístěný v pancéřové střílně. Zde se nacházel také nouzový východ. Poslední stavbou je objekt s pancéřovou pozorovací kopulí a to na místě s výborným výhledem do údolí.

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz