[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Col de la Lombarde

 

Opera 175bis

Col de la Lombarde je nejvyšším bodem na silnici spojující Isolu s Vinadiem. V tomto místě bylo vybudováno opevnění spadající do opěrného bodu Lupo Lombarda. Zdejší opevnění je řazeno do první linie obrany, ve skutečnosti se jedná již o druhou uzávěrovou linii.

Kromě samotných bojových objektů, které se nacházejí v průsmyku (Opera 175ter a 175 bis), zde bylo vybudováno velké množství podzemních úkrytů, podpůrné infrastruktury (kasárna, stanice lanovky) a zesíleného polního opevnění, včetně postavení pro dělostřelectvo.

Na východní straně průsmyku se nad silnicí nachází Opera 175bis. Jedná se o malý objekt typu 7000 pro přímou palbu protitankového kanónu a dvou těžkých kulometů za slabší pancéřovou deskou. Maskování bylo provedeno pomocí kamene nalepeného na zdích. Kromě střeleckých místností se v objektu nacházela také malá kasárna.

Na opačné straně údolí se nachází druhá stavba - Opera 175ter. Ta byla původně pravděpodobně budována jako další objekt typu 7000 a následně byla rozšířena na tvrz typu 15000. Kromě dvou střílen pro těžké kulomety za slabší pancéřovou deskou tak tvrz po rozšíření disponovala vlastní mohutnou pozorovatelnou, ubikacemi v podzemním sálu a vchodovým objektem se střílnami na ochranu bezprostředního okolí.

V týlu pevnostní linie se nachází řada ukázkových vojenských silnic, které si zde razí cestu strmými svahy na jednotlivá bojová postavení. Zásobování bylo prováděno také pomocí vojenských lanovek. Zbytky jedné z nich se nacházejí na italské straně v údolí pod průsmykem. Stejné stavby lze potkat cestou do Vinadia ještě několikrát.

Mezistanice lanovky pod průsmykem

Na kótě 2474 západně od průsmyku byla umístěna v otevřeném postavení dělostřelecká baterie a jen kousek vedle za kótě 2435 ještě jedna. Výzbroj měly tvořit kanóny ráže 75 a 100 mm. V týlu byla vybudována řada staveb pro materiál a munici. Opevnění se táhne dále po hřebeni ve směru Pas de St Anne. K vidění jsou zde pozůstatky protipěchotních překážek, množství polního opevnění a dva menší objekty pro těžký kulomet. Podzemní úkryt, který je zde celá řada, se však nepodařilo nalézt ani jeden. Jak se ukázalo později na sousedním úseku, u řady z nich jsou pravděpodobně vchody zataraseny častými sesuvy.

Malý objekt pro těžký kulomet

Prostor je dobře přístupný, především z Francouzské strany po silnici D97. Z italské strany je silnice o poznání delší a v horším stavu. Přímo v průsmyku je malé parkoviště a v letních měsících také stánek s občerstvením.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz