[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Cime de Sistron - Cime des Crosilles

 

Opera 11 na Baisse de Merlier, v pozadí Opera 12 na Cime de Merlier

Poslední úsek opevnění, který se táhne po hřebenech jižně od Isoly 2000 před tím, než zdejší terén strmě spadá do údolí, kterým vede silnice D97, v prostoru Chastellar chránil opěrný bod Cima Merliera, který se rozkládá na neobvykle velkém prostoru. Při popisu budu postupovat od jihu severním směrem.

První dominantní horou úseku je Cime de Sistron (2603 m.n.m.), na jejímž vrcholu se nachází stanice lanovky. Výstavby sjezdovek zároveň zahladila veškeré stopy po týlové infrastruktuře, a tak pouze na svazích směrem k nepříteli je možné narazit na částečně zasypané výkopy pro bojové objekty - jednat se mělo o Opery 173 a 174.  Odtud se cesta svažuje k Collet de Sistron (2443 m.n.m.), který byl na předpolí přehrazen linií protipěchotních překážek a na úpatí Cime de Merliér byla k obraně vybudována Opera 12. Ta se skládá ze dvou malých objektů pro těžké kulomety, vchod do podzemí je však zasypán. V okolí se nachází několik dalších řad protipěchotních překážek a hlouběji v týlu opevněná kasárna.

Opevněná kasárna na Cime de Merlier

Ta se zachovala v dobrém stavu, včetně části vnitřního vybavení. V okolí se nachází několik dalších menších staveb včetně polní kuchyně. nedaleko je umístěn v otevřeném postavení motor, který pravděpodobně poháněl o něco níže položenou horní stanici lanovky, jejíž stavba byla provedena pouze ze dřeva. Odtud pokračuje vojenská cesta dále severním směrem na Baisse de Merlier.

Cesta vede přímo okolo vchodů do dvou tvrzí, které jsou si stavebně velmi podobné. Jedná se o opery 11 a 11bis. Vchod není klasicky nijak více chráněn, malé podzemí vede do jediného objektu s výzbrojí jednoho těžkého kulometu umístěného ve slabé pancéřové desce. V týlu se nacházejí pozůstatky zesíleného polního opevnění pocházejícího patrně z 1. světové války. Směrem na Cime de Méné se nad cestou nachází další zajímavá stavba. Je jí postavení pro dva minomety ráže 81 mm s malým úkrytem, které se dochovalo ve velmi dobrém stavu. V týlu Cime de Méne (2447 m.n.m.) je na mapách IGN označen bojový objekt, na místě však žádný nebyl nalezen.

Postavení pro minomety na Baisse de Merlier

Na hřebeni severním směrem od Cime de Méné se nacházejí nedaleko sebe další dvě tvrze - Opera 10 a 10bis. Vchody jsou však zasypány. Samotné objekty pro jeden těžký kulomet se dochovaly v dobrém stavu. V blízkosti se zachází řada pozůstatků po zesíleném polním opevnění a nacházela se zde také horní stanice lanovky. V okolí se nachází pozůstatky protipěchotních překážek, jejich množství se zvyšuje směrem k Cime des Crosilles (2434 m.n.m.).

Opera 11bis

Zde se měla nacházet Opera 10ter, jejímž úkolem bylo boční postřelování níže položeného sedla (2358 m.n.m.). Nachází se zde však pouze výkop, připravený kámen a plošina na betonáž. Pozorovatelna Cima Crossilias se patrně neměla nacházet přímo na kótě, ale její vchod je viditelný ve stěně západním směrem pod kótou 2344 m.n.m. s velmi krkolomným přístupem.

Na tomto místě zároveň končí celý horský hřeben a terén společně s linií opevnění strmě klesá o nějakých 1000 výškových metrů do údolí Chastillon, vedoucí z Isoly do Col de la Lombarde.

Opera 10bis

Přístup je možný buď lanovkou na Baisse de la Cabane (2315 m.n.m.) a poté po turistické značce přes rozcestníky 88 - 89 - 84 - 85 - 74 a 75. Návrat je možný od rozcestníku 74, přes 83 - 82 a 81 zpět do Isoly. Návratová cesta vede po staré vojenské silnici, kterou byl dopravován materiál na hřeben. V jednom místě prochází dokonce tunelem, na mapě nese označení Route des Italiens. Na úpatí Créte des Chardelles se navíc v nadmořské výšce 2023 m.n.m. nachází přímo pod cestou dva bojové objekty, pravděpodobně se jedná o Centro 153 a 153bis. Přičemž jeden z objektů byl původně vybudován jako samostatný srub, který měl být dodatečně napojen na podzemní komunikaci a pravděpodobně spojen se sousedním objektem typu 15000 (patrně Centro 153bis). Vstup do podzemí se nachází v prudkém svahu na východní straně posledně jmenovaného objektu. Uvnitř se zachovaly pancéřové dveře, kulometná výzbroj byla umístěna v odolnějších pancéřových deskách. Samotné podzemí je nedokončené a navíc částečně zalité vodou. Hlavním úkolem opevnění bylo postřelování silnice vedoucí údolím pod ní směrem k Col de la Lombarde. Celý okruh se dá za jediný den stihnout jen obtížně, a to bez odbočky na Mont St. Sauveur. Cesty v celém prostoru jsou v poměrně špatném stavu, a to především díky nestabilnímu podloží, které se vytrvale sesouvá a ničí staré vojenské cesty. Týká se to především výstupu na Mont St. Sauveur a Cime des Crosilles.

Opera 153bis

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz