[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Testa di Pelevos

 

Úkolem opěrného bodu Testa di Pelevos bylo uzavřít přístup do Col de la Vallete (2356 m.n.m.). Jedná se o poslední lehčí průchod před horský hřeben, který je dále na západ tvořen stěnami Téte de Pignals (2699 m.n.m.) a Mont St. Sauveur (2711 m.n.m.). Zatímco prvně jmenovaná hora byla dostatečnou překážkou sama o sobě, druhá je nejvyšším bodem celého úseku fronty a vzhledem k relativní průchodnosti terénu na předpolí si vysloužila silnou obranu.

Samotný průsmyk byl bráněn pomocí dvou zrcadlově obrácených tvrzí - Opera 19 sinistra a destra. Jedná se o poměrně malé objekty, které tvoří vchod, který nebyl nijak bráněn a kratičké podzemí vedoucí do jediného bojového objektu. Ten byl vyzbrojen těžkým kulometem pro přímou palbu. Samotná stavba byla jako obvykle maskována pomocí kamenů. Díky výstavbě lanovky, jejíž horní stanice se nachází těsně pod sedlem byla odtěžena část zeminy a tak se vchod do tvrze v jižní části průsmyku ocitl výrazně nad úrovní terénu.

Na strmém hřebeni Téte de Pélevos měly být postaveny další dvě tvrze - Opera 171 a 172. K nalezení zde však je pouze jediná tvrz, pravděpodobně Opera 172. Jejich hlavním úkolem bylo postřelování údolí vedoucí do Col de la Vallette. Tvrz byla pravděpodobně původně budována jako samostatný objekt a teprve později bylo rozhodnuto o výstavbě podzemí. Přestavbu se do přerušení prací nepodařilo dokončit. Vchod na opačné straně hřebene je navíc zasypán. V týlu postavení se nacházejí pozůstatky další staveb. Část z nich je poškozena, případně byla patrně zničena při výstavbě sjezdovek.

Nejjednodušší přístup je možný lanovkou, která funguje i v letních měsících z Isoly 2000 na Baisse de la Cabane (2315 m.n.m.) Návštěvu je vhodné spojit s opevněním na Téte de la Cabane (2389 m.n.m.) kde se nacházejí dva bojové objekty (pravděpodobně Centro 152) a množství polního opevnění. Vchod do tvrze se však nepodařilo nalézt. Další zastávkou při dobrém počasí může být také Mont St. Sauveur (přístup po turistické značce přes rozcestníky 88 a 89). Zdejší opěrný bod se skládá ze dvou kasárenských objektů umístěných ve strmém severním svahu hory a celkem šesti Oper (zde však pravděpodobně jsou zvlášť očíslovány jednotlivé bojové objekty spojené společným podzemím a tak se jedná o celkem tři tvrze - Opera 15, Opera 17, 17bis a Opera 18, 18bis a 18ter. V celém úseku se nachází velké množství protipěchotních překážek, v průsmyku mezi Mont St Sauveur a Cime de Sistron (2508 m.n.m.) se navíc nachází polní postavení pocházející z 1. světové války. Na fotografii je zachycena část informační tabule, která se nachází ve zmiňovaném sedle.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz