[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Mercera

 

Kasárna pod Col Merciére

Caposaldo Mercera je patrně nejzachovalejším a nejzajímavějším opevnění v okolí Isoly. Hlavním úkolem byla ochrana komunikace vedoucí přes stejnojmenný průsmyk (Col Merciére 2342 m.n.m.) a blízkého okolí. Navíc se jedná o první silnější uzávěr od Monte Bega. V mezilehlém prostoru byly opevněny pouze hlavní průsmyky, které se však nacházejí v nadmořské výšce mezi 2300 a 2700 metry a jsou pouze velmi špatně přístupné. Tomu odpovídala také obrana, kterou tvořili kasárenské objekty a menší stavby, které by šlo spíše označit za objekty zesíleného polního opevnění.

Právě přes průsmyk Merciére vedla první významnější cesta a také okolí, především směrem na jih, bylo relativně dobře prostupné. To si vyžádalo vybudování dvou  linií opevnění v samotném prostoru sedla, na hřebeni jižním směrem byly vybudovány objekty na nejexponovanějších místech. Obranu zesilovalo množství polního opevnění. V týlu byla vybudována postavení pro minomety a ubikace. V části úseku se zachovaly protipěchotní překážky, které jsou však v posledních letech systematicky odstraňovány.

Zdejší opevnění spadá do sektoru Stura, podsektor Collalunga - S. Salvatore. Bližší členění se v jednotlivých pramenech poněkud liší. Zdejší opěrný bod je nazýván Mercera, případně Mercera - Rubina. Postaveno zde bylo celkem sedm Oper (20, 21 a 24 - 28), kasárna, úkryt a objekt pro protitankový kanón (pravděpodobně jeden objekt umístěný přímo v průsmyku). Bohužel nedisponuji žádným mapovým podkladem, který by pomohl blíže přiřadit číslování ke konkrétním objektům. Na mapě a v samotném popisu tak je použito předpokládané číslování.

Tvrz v průsmyku Mercera - dole objekt pro PTK, nahoře pozorovatelna

Přímo v průsmyku byl postaven podzemní úkryt spojený s objektem pro protitankový kanón umístěný ve střílně z prostého betonu. Nedaleko ze zachovala také menší kasárenská budova a západně od sedla také horní stanice lanovky. V prudkém svahu odvráceném od nepřítele je dobře patrné postavení pro minomet a hlouběji v údolí kasárenský blok.

Hlouběji před sedlem byly umístěny hlavní bojové objekty. Pod skalní stěnou na východním křídle průsmyku se nachází nedokončená tvrz typu 15000 - Opera 28. Skládá se ze dvou bojových objektů a nedokončeného podzemí. Především prostor vstupu do podzemí hrozí zřícením. Maskování bylo pravděpodobně provedeno pomocí dřevěné konstrukce, na které byla natažena síť s vrstvou malty, která imitovala skalní útvar.

Opera 28

Opera 27 fotografována od kasárenského objektu na předpolí

Uprostřed sedla, přibližně v nadmořské výšce 2300 m.n.m., se nachází velice zajímavá tvrz - Opera 27. Vchod do podzemí není nijak chráněn. Podzemí je relativně skromné, střílny jsou opatřeny mohutnými pancéřovými deskami staršího typu. V interiéru byly prováděny následné stavební práce, stejně jako na jedné ze střílen. Pravděpodobně byla upravována na osazení protitankového kanónu místo těžkého kulometu. Podobné změny jsou k vidění na řadě dalších tvrzí. Vylámány byly otvory v rozích podzemích chodeb a ve střeleckých místnostech. Maskování objektů bylo provedeno pomocí kamenů.

Dále na svazích Téte Merciére západním směrem se nacházejí Opery 26 a 27. Jedná se o malé betonové objekty pro přímou palbu těžkých kulometů v pancéřových deskách. Patrně se jednalo o typ 7000. Mezilehlý prostor je kryt protipěchotní překážkou. V blízkosti opery 26 se nachází rozsáhlejší polní opevnění. V týlu Téte Merciére, na odvrácené straně, se nachází postavení pro dva minomety ráže 81 mm, včetně úkrytů pro obsluhu.

Opera 26 - pro přímou palbu dvou těžkých kulometů

Samotný sousední Col de la Roubine nebyl nijak chráněn. Přístup k němu byl však pod palbou malého tvrzového objektu umístěného na svahu Téte de la Roubine (2423 m.n.m.) - Opera 24. Jedná se o malou tvrz nacházející se v poměrně strmém svahu. Vchod nebyl nijak chráněn, v podzemí se dochovaly zbytky ventilace. V malé blízkosti od sebe se nacházejí tři samostatné objekty, každý z nich disponuje jednou střílnou pro těžký kulomet. Maskování je provedeno pomocí kamenů.

Zbylé opevnění se nachází na strmém hřebeni mezi Téte de la Roubine (2423 m.n.m.) a Téte de Pélevos (2455 m.n.m.). Zde se také nachází řada pozůstatků polního opevnění a úkrytů, přičemž část z nich pravděpodobně pochází již z období 1. světové války.  Opera 21 je volně přístupná. Jedná se o klasický objekt, kterým jsou chráněny strmé hřebeny v okolí Isoly 2000. Tvoří je jednoduchý vchod s opěrnými zídkami na obou stranách, jednoduché podzemí s malým sálem a jeden objekt se střílnou pro těžký kulomet s lehčí pancéřovou deskou. Maskování je provedeno pomocí kamenů. Vchod do Opery 20 je pravděpodobně zasypán.

Opera 24

Přístup je možný po turistické stezce z Isoly 2000 (rozcestníky 90 - 90a - 91 - 92 - 95). Tato cesta se obvykle používá pro výstup na Baisse du Druos. Kromě několika jezer pod průsmykem je zde možné najít pásy protipěchotních překážek, několik menších moderních  objektů zesíleného polního opevnění a samotným sedlem (2628 m.n.m.) se nachází ve skále vyražené palebné postavení, pocházející patrně z období 1. světové války. Nad samotným průsmykem by se měla nacházet další nedokončená dělostřelecká tvrz, budovaná zde válečnými zajatci v průběhu 1SV. Přechod bývá do pozdního léta zapadaný sněhem. Alternativou je použití lanovky, která jezdí i v letních měsících na Baisse de la Cabane (2315 m.n.m.), odkud vede turistická cesta přes rozcestníky 96 a 96a na Téte Merciére (2491 m.n.m.) západně od průsmyku Merciére. Cesta vede přímo okolo postavení pro dva minomety ráže 81mm. Z Col de la Roubine lze po pěšinách vystoupit na hřeben k operám 20, 21 a 24. Ostatní objekty se nacházejí na horských loukách v okolí průsmyku a v terénu jsou velmi dobře identifikovatelné.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz