[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Lausfer

 

Kasárenská budova u jezer Lausfer, vlevo vchod do Opery 3bis a její bojový objekt

Na opevnění v prostoru Col de la Lombarde plynule navazuje další opěrný bod - Lausfer. Hlavním úkolem bylo uzavření průsmyků Pas de St. Anne (2308 m.n.m.), Col du Lausfer (2430 m.n.m.) a Col du Saboule (2460 m.n.m.). Týlová kasárna byla postavena areálu kláštera St. Anna v nadmořské výšce 2010 m.n.m.

Odtud také vede turistický okruh, který dle značení zabere okolo čtyř hodin a který prochází všemi zmiňovanými průsmyky. Cesta nejprve stoupá po vojenské silnici do Pal de St. Anne. Přímo pod průsmykem se nachází podzemní úkryt (vchody zasypány), postavení pro minomety (2x81mm) a řada další podpůrné infrastruktury. Zde se cesta napojuje na turistickou trasu vedoucí z Francie. V její blízkosti, hlouběji pod sedlem na francouzské straně je dobře viditelné předsunuté postavení s objekty zesíleného polního opevnění.

Cesta však pokračuje dále po vojenské cestě a vede ke kasárenské budově, která je postavena mezi dvěma vchody do podzemního úkrytu. Na hřebeni nad úkryty se nachází polní postavení a dále severním směrem také postavení pro dělostřeleckou baterii pro čtyři kanóny ráže 100 mm.

Vstup do Opery 3bis

Odtud pokračuje cesta dále do Col du Lausfer. Zde se nacházejí hned čtyři objetky. Na severní straně sedla je umístěna horní stanice lanovky, v jejíž bezprostřední blízkosti se nacházela Opera 1. Jednalo se o malou tvrz typickou pro uzávěry vysoko položených průsmyků s jedním objektem pro těžký kulomet. V současné době je tvrz zcela zničena. Podobně dopadl také sousední objekt - Opera 2, která měla ve svém jediném objektu umístěny dva těžké kulomety ve slabých pancéřových deskách. Lépe jsou na tom nedaleká kasárna. Pozor je nutné dávat pouze na často padající kameny.

Ostatní objekty se již nacházejí na francouzském území, a tak se zachovaly v relativně dobrém stavu. Turistická cesta pokračuje dále v severním směru a vyhýbá se tak opevnění v okolí Cime de Sespoul (2485 m.n.m.). Zde se dochovala dělostřelecká pozorovatelna a v masimu Této de Colle Haute pravděpodobně také Opera 3. Ani jeden z objektů však nebyl navštíven.

Kasárna u jezer Lausfer

V prostoru jezer Lausfer se nacházejí dvě zachovalé tvrze. Po sestoupení z průsmyku okolo rozcestníku 65 je to nejdříve Opera 3bis. Jedná se o malou tvrz vyzbrojenou dvěma těžkými kulomety umístěnými v pancéřových deskách a malým podzemím. Nedaleko se nacházejí malá kasárna.

Na opačné straně masivu se nachází zrcadlově obrácená Opera 2bis se stejnou výzbrojí. Její interiér bohužel slouží jako veřejné záchodky. V okolí se zachovalo množství protipěchotních překážek. Odtud cesta opět stoupá do Col du Saboule. Hluboko pod pěšinou je možné ve Vallon du Saboule spatřit předsunuté bojové postavení s objekty zesíleného polního opevnění.

Kasárna pod Col du Saboule

Samotný Col du Saboule je uzavřen pouze protipěchotní překážkou a v jeho týlu se nachází malá opevněná kasárna. Za kótou 2511 m.n.m ve směru Roche de Saboule se nachází další menší kasárenská budova. Odtud se již cesta stáčí přes Passo Tesina (2460 m.n.m.) zpět ke klášteru. Zde se kromě několika pamětních desek na vojenské jednotky sloužící v tomto prostoru nachází také památník obětem vojenské služby ve vysokohorských podmínkách.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz