[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Chastellar

 

Opera 8 - bojové objekty

K uzavření jediné silnice přes horské hřebeny v prostoru Col de Tende - Col de Larche, která vedla z Isoly do Vinadia bylo v první linii obrany vybudováno rozsáhlé opevnění spadající do opěrného bodu Ciastiglione. Celkem by se zde mělo nacházet pět Oper (5 - 9) a řada podpůrné infrastruktury (kasárna, úkryty, dělostřelecké postavení).

Některé Opery se v terénu vůbec nepodařilo nalézt (Opera 5), jiné raději ani hledány nebyly. Přístupné by měly být Opery na jižní straně údolí - tedy Opery 6, 7 a 9. A tak jedinou, avšak zároveň patrně nejzajímavější, navštívenou operou je Opera 8. Jedná se o velkou nedokončenou tvrz umístěnou přímo uprostřed údolí. Ke stavbě bylo využito skalnatého ostrohu nad řekou, kolem kterého probíhala samotná komunikace.

Opera 8 - vchodový objekt

Vybudovány byly čtyři bojové objekty, pro pátý byl připraven výkop s napojením na podzemní komunikaci. Poněkud neobvykle jsou bojové objekty stavebně dokončeny, zatímco podzemí se stále nachází ve hrubém výlomu a v některých místech již došlo k závalům. Neobvyklého řešení se dočkal také vchodový objekt, jeho střílny kromě vchodu samotného bránily také hned vedle probíhající cestu. Hlavní výzbroj měly patrně tvořit v případě dokončených objektů dva těžké kulomety a dva protitankové kanóny, vždy umístěné v samostatných objektech.

Všechny objekty se dají velice dobře fotografovat, v týlu se nacházejí opevněná kasárna a na opačné straně další stavby, které však byly později zničeny.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz