[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Durasca

 

Kasárna na Baisse de Peluna

Caposaldo Durasca se nachází na horském hřebeni jižně od městečka la Brigue. Jež na úvod je nutné podotknout, že jeho návštěva je v letních měsících hotovým peklem s takřka nulovým efektem. Volnou chvíli při odpočinku si tak lze krátit leda sběrem vonných bylin.

Hlavním úkolem uzávěru byla obrana hřebene v prostoru Cime Durasca - Peluna - Cime D´Arpése - Cime de Riodore. Nadmořská výška se pohybuje okolo 1300 m.n.m. Součástí je také uzávěr komunikace vedoucí z la Brigue jižním směrem do Valon du Ru Sec a dále do Vallée du Pré. V místě křižovatky silnic na rozhlaní Vallon de Meurgiora a Vallée du Pré byl vybudován uzávěr, který blokoval zde se větvící silnice.

Opera 92 byla vestavěna do skalní stěny Rocher des Nids, její dva těžké kulomety působily svojí palbou jižním směrem. Umístěna byla opět vysoko nad dnem údolí, přístup od malých kasáren vedl nejdříve schodištěm a pak pěšinou vytesanou ve skále, která dokonce v jednom místě procházela tunelem

Na opačné straně údolí byla pod druhou serpentinou silnice vedoucí na Baisse de Peluna umístěna Opera 91. Jednalo se malý betonový objekt s minimálním zázemím, který dvěma těžkými kulomety uzavíral údolí ve směru k Opeře 92.

Opera 92

Odtud je vhodné vyrazit při pěším průzkumu po turistické značce přes rozcestník 248 strmě stoupající lesní pěšinou přes 247 a 248 dále na Baisse de Géréon. Zdejší opevnění již spadá do sousedního uzlu Rionard. Směrem k Cime de Marta se v lese nacházejí poněkud zarostlá kasárna, přímo v průsmyku se nachází menší objekt zesíleného polního opevnění. Patrně nedávno se zde prohnala silnější vichřice, která polámala větší část lesa, což činí z průzkumu lesa opravdu kulturní zážitek.

Zde je vhodné odbočit vpravo po hřebeni ve směru Baisse de Peluna. Cestou je možné prohlédnout si Operu 29, která se však v létě opět nedá příliš úspěšně fotografovat. Dále se již cesta vrací zpět do Caposalda Durasca. Nad cestou vedoucí na Cime de Durasca se nacházejí dva podzemní úkryty (označené jako L a M). Vchody se nacházejí poněkud překvapivě v prudkém svahu několik metrů nad cestou.

Přízemní kasárenská budova se nachází jižně od Baisse de Peluna, na svahu Cime d´Arpése je dobře viditelná Opera 93. Jedná se o malý objekt s kulometnou výzbrojí, stejně jako Opera 94, která je dobře viditelná na svahu Cime de Riodore. Odtud je možné se vrátit po GR52 zpět do la Brigue.

Navštívena nebyla nedokončená dělostřelecká tvrz Peluna, stejně jako další objekty na Cime D´Arpése. V létě znesnadňuje průzkum strašlivé horko a bujná vegetace, proto návštěvu nelze doporučit jindy, než v brzkých jarních měsících.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz