[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Lubaira - Opera 20

 

Opera 20 je jednou z tvrzí zabudovaných do masivu Loubaira. Úkolem zdejších objektů bylo palebné uzavření údolí řeky Roya mezi St. Dalmas de Tende a Tende s hlavní komunikací v prostoru, společně s uzavření přechodu přes Col de Loubaira, odkud vedou komunikace taktéž do Tende.

Přímo průsmykem prochází hlavní turistická trasa označená jako GR 52A - úsek Tende - la Brigue. Nadmořská výška průsmyku je 997 m.n.m. Přímo v průsmyku se nachází otevřené postavení pro dělostřelectvo. Pěšinu z la Brigue do průsmyku měla chránit Opera 19, která je vestavěná do vysoké skalní stěny. Samotné střílny bojových objektů vidět nejsou, nalézt se podařilo pouze vchod, který se však nachází ve výšce několika desítek metrů a je přístupný pomocí skob zasekaných v kolmé stěně.

O něco lepší situace je s Operou 20, která je umístěna na ostrohu nad St. Dalmas de Tende, na mapách označeném jako kóta 976. Tvrz se skládá ze dvou vchodů, které nejsou nijak chráněny. Podzemí se svažuje směrem k velkým ubikacím, nechybí místnost pro zásobníky na vodu a strojovna. V interiéru se zachovala část světelných rozvodů. Hlavní výzbroj byla umístěna za mohutnými pancéřovými střílnami staršího typu a tvoří ji dva těžké kulomety. Bojové místnosti byly umístěny v betonových srubech, jeden z nich je částečně poškozen. V letních měsících jsou však beznadějně zarostlé a naprosto nefotografovatelné. To je ostatně případ veškerého opevnění v tomto prostoru, nacházejícím se v nadmořské výšce pod 1500 metrů.

Přístup do Col de Loubaira je možný po již zmiňované GR 52A z la Brigue (rozcestník 45), případně z Tende (rozcestník 52). Polní postavení pro dělostřelectvo se nachází přímo v průsmyku po jeho západní straně. Operu 19 je nutné najít ve skalní stěně nad cestou klesající k la Brigue. Nejprve na sebe upozorní ventilační komínky vyčnívající ze skály. K Opeře 20 je nutné vyrazit po lesní cestě začínající v předposlední serpentině na silnici vedoucí od Tende do průsmyku. Cesta těsně před tvrzí mizí a ke vzálenějšímu vchodu vede pouze lesní pěšina.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz