[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Col du Sabion

 

Opera 269a

Opevnění v průsmyku Sabion se nachází přímo na hranicích mezi Francií a Itálii. Přístup je možný pěšinou z Baisse de Peirefique. Zdejší opevnění spadalo pod Caposaldo Peirefica - Sabionne.

Staveniště Opery 269a - zkamenělé pytle s cementem

Nedokončený bojový objekt Opery 269a

Postaven zde byl jeden podzemní úkryt, který nebyl navštíven a dvě tvrze - 269a a 269b. Jedná se o poměrně zajímavé stavby. Opera 269a byla původně malým objektem typu 7000 pro dva těžké kulomety s vchodem. Později bylo patrně rozhodnuto o zesílení tvrze a bylo vyraženo podzemí a kolmé napojení k dalšímu objektu, které je dnes zatopené. Pro něj však bylo pouze vylámáno místo ve skále a provedena základová deska a připravena pancéřová střílna na betonový podstavec. Ta se na místě nachází dodnes, stejně jako hromada cementových pytlů, které byly připraveny na samotnou betonáž na plošině nad výkopem.

V protilehlém svahu na úpatí Cime du Sabion se nachází druhá tvrz 269b. Jedná se objekt se střílnami pro tři těžké kulomety s malým podzemím. Maskování je provedeno pomocí kamenné rovnaniny.

Opera 269b

Z průsmyku se naskýtá výborný výhled na velkou část linie opevnění Alpského valu. Objekty se navíc nacházejí v krásné krajině. Sněhová pole se zde obvykle drží do pozdního léta. Louky zde občas slouží jako pastviny dobytka. Přístup z Baisse de Peirefique je od malého parkoviště s rozcestníkem 371 přes 372 a 373.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz