[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Baisse de Peirefique

 

Pohled na Baisse de Peirefique od Opery 266

Opevnění v prostoru Baisse de Peirefique je součástí uzávěru označeného jako Caposaldo Peirafica - Sabionne. Opevnění v průsmylu Sabionne však bude popsáno zvlášť.

Jedná se o uzávěr v druhé linii opevnění, který přehrazuje komunikaci vedoucí do Col de Tende. Zásobování zajišťovala lanovka, která dopravovala materiál od železniční stanice ve Vievole (947 m.n.m.) do nadmořské výšky 2098 m.n.m.. V prostoru byla postavena dvoje kasárna, jedna menší v bezprostřední blízkosti lanovky a hlavní kasárna hlouběji v týlu u silnice Peirefique - Col de Tende. Ze samotné stanice lanovky se dochovaly pouze obvodové zdi, menší kasárna jsou v soukromém vlastnictví. Velká kasárenská budova postupně chátrá. V prostoru se nachází několik studní na vodu. Nedaleko kóty 2238 m.n.m. západně od Cime de Barchenzane měla být umístěna dělostřelecká baterie v předem připravených otevřených postaveních.

Nedokončená Opera 268 - dvě střílny pro těžké kulomety

Popis linie je proveden od severu k jihu. První tvrzí je Opera 268, jejímž cílem bylo postřelovat přístup do sedla (2075 m.n.m.) mezi Cime de Barchenzane a Cime de Gratin. Odtud také vede cesta do Col du Sabion. Hlavní výzbroj měly tvořit dva těžké kulomety umístěné v betonovém bojovém objektu. Stavba nebyla nikdy dokončena. Část podzemí byla ražena, část měla být provedena ve výkopu. Vybetonováno však bylo jen několik desítek metrů. V místě bojového objektu byla provedena pouze základová deska a objekt byl patrně připraven k betonáži. Na místě byly již připraveny masivní pancéřové střílny pro těžké kulomety, které se zde nacházejí dodnes. V zadní části výkopu došlo k sesuvu, který zakryl vchod do podzemí.

Na opačné straně  sedla měla být umístěna Opera 267, která však také nebyla dokončena, dle zbytků základové desky se mělo jednat o objekt pro dva těžké kulomety umítěné za slabší pancéřovou deskou. Tvrz měla společné podzemí s Operou 266, která byla stavebně dokončena a nachází se na jižním svahu Cime de Gratin. Oba vchody do podzemí jsou však zasypány. Vstup tak je možný pouze výlomem pro Operu 267, nepůsobí však příliš důvěryhodně. Opera 266 je vyzbrojena dvěma těžkými kulomety.

Střed obrany tvoří mohutná tvrz, jejíž bojové objekty nesou označení Opera 263 bis, 264 a 265. Opera 265 nebyla stavebně dokončena. Dodnes se tak na základové desce nacházejí dvě mohutné pancéřové střílny pro těžké kulomety, napojení na podzemí je uzavřené a je z něj čerpána voda pro potřeby okolních pastvin. Kvůli tomu lze usuzovat, že minimálně část podzemí je zatopená. Zbylé opery disponovaly po dvou střílnách pro těžké kulomety. Vchod se nachází hlouběji v týlu a je částečně zanesen bahnem. Na kótě nad objekty se nachází nádrž na vodu.

Nedokončená opera 265 - dvě střílny pro těžké kulomety

Opera 264

Stavebně dokončená Opera 263 chránila svojí palbou společně s Operou 263bis protitankový příkop. Oproti plánu nebyl stavebně proveden vchodový objekt. Dodnes je tak chráněn pancéřovými dveřmi a je z větší části zasypán. Výzbroj měl tvořit jeden těžký kulomet a protitankový kanón 47/32.

Opera 263

Naopak pouze v hrubém výlomu zůstala poslední Opera 262, která byla umístěna ve vysoké skalní stěně (kóta 2204 m.n.m.) nad silnící Peirefique - Baisse d´Ourne. Podrobně však nebyla dosud prozkoumána.

Přístup je možné po úzké silnici ze St. Dalmas de Tende ve směru Casterino. Odtud pokračuje asfaltová silnice dál až na Baisse de Peirefique, postupně se však ještě více zužuje a začíná výrazněji stoupat. Do Casterina jezdí v letních měsících pravidelná autobusová linka z Tende, jedna jízka stojí 1€. V tomto případě se vyplatí zkrátit si cestu po turistické značce přes rozcestníky 368 a 369.

Zmatek v číslování tvrzí je pravděpodobně zapříčiněn změnou v průběhu výstavby opevnění v tomto prostoru. Původně zde měly být vybudovány malé objekty typu 7000. V průběhu jejich výstavby však asi došlo ke změně plánů a vystavěny měly být mohutnější stavby a zesílena hustota opevnění, včetně výstavby podzemních prostor, které byly společné pro více staveb.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz