[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Caposaldo Monte Corto

 

Jeden ze vchodů do Opery 244

Tvrze týlového postavení, které spadají do opěrného bodu Monte Corto lze bezpochyby zařadit mezi nejbizardnější stavby vybudované v rámci Alpského valu. Vybudovány zde měly být nejmodernější tvrze typu 15000. Jejich výstavba však byla přerušena, a tak se dodnes zachovaly v nedokončeném stavu.

Podrobný průzkum byl proveden pouze u dvou tvrzí. Jedná se o nejznámější stavby úseku Opery 243 a 244, jejichž většina objektů je vestavěna do kolmých stěn Castel Tournou a Rochers de Servia. Údolí se zde náhle propadá o přibližně 300 výškových metrů hluběji a lemováno je výraznou skalní stěnou.

Přístup je možný přímo z městečka Tende úzkou silnicí vedoucí do Vallon du Refréi. Na turistické odbočce číslo 306 je vhodné se vydat stoupáním doprava, cesta vede téměř až k Opeře 244 (za rozcestníkem 309 první cesta vlevo)

Pohled na část tvrze 243 s vchodovým objektem

Opera 244 je vestavěna do skalní stěny Rochers de Servia. Vchodové objekty se nepodařilo dokončit. Nedaleko hlavního vchodu se nachází bojový objekt, který se jako jediný není umístěn ve skalním masivu, ale jedná se o klasickou betonovou stavbu s výzbrojí jednoho těžkého kulometu. Objekt disponoval diamantovým příkopem. Kromě klasického vybavení podzemí, které je částečně nedokončeno, se zde nacházely dva kasárenské sály. Ve skalní stěně byly vestavěny dva objekty pro těžký kulomet a jeden pro protitankový kanón ve střílně z prostého beton. Při ražbě podzemí došlo k velkým průvalům ve skalní stěně, což je dobře patrné při pohledu z druhé strany údolí, především mezi objektem pro protitankový kanón a těžký kulomet (umístěný nejdále ve směru od nepřítele) tak bylo nutné zaslepit vzniklé otvory. Pod vchody do tvrze se nacházejí pozůstatky kasárenské budovy.

Dále je nutné vrátit se zpět na turistickou trasu a pokračovat dále ve směru Castel Tournou. Při samotném přístupu k tvrzi 243 je vhodné se vyhnout soukromému pozemku. Vstup je snadné identifikovat podle haldy vytěžené zeminy.

Castel Tournou se střílnami bojových objektů

Opera 243 opět disponuje dvěma vchody, přičemž stavebně dokončen je pouze jeden z nich. Výzbroj tvořily čtyři těžké kulomety, které jsou umístěné v pancéřových deskách. Všechny střílny se nacházejí v kolmé stěně. Vnitřek stavebně nedokončené tvrze rozdělen do dvou výškových úrovní. První vchod je napojen přímou galerií, druhý vchod se nachází výš a je k němu nutné překonat několik desítek schodů.

Od Castel Tournou je možné se vrátit zpět k výchozímu bodu po cestě vedoucí přímo pod operou 243.

Castel Tournou se střílnami bojových objektů

Kromě popsaných objektů spadaly do zdejšího opěrného bodu ještě Opery 241, 242 a 245. Nedokončená opera 245 se nachází na kótě, která je na turistických mapách označena jako Fort de la Crouseta 1828 - na hřebeni vedoucím na Mont Bertrand (2483 m.n.m.). Velmi zajímavé by mělo být nedokončené podzemí opery 242, která je vestavěna v Rochers de Gata západně od opery 243. Přístup by měl být možný přes Vallon de Vallefreggia. Za úvahu by také stálo sejít k tvrzi od turistické stezky Fort Tabourde (rozcestník 335) - rozcestník 335a - Baisse de Lagouna (rozcestník 334). Vstup by se měl nacházet pod kótou 1767. Poslední Opera 241 by se měla nacházet na kótě Monte Court (1719 m.n.m.), přístup po cestě od rozcestníku 334 na trase Tende - Cime de Tavan. Stavebně by zde měla být provedena pouze část podzemí.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Francie - visited na větší mapě

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz