[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Dobbiaco

 

Oproti blíže k hranici položeným opěrným bodům Prato Drava a Versiaco bylo opevnění v prostoru Toblachu/Dobbiaca mnohem silnější. Výhledově se zde počítalo také s výstavbou dělostřelecké tvrze, která se však v době přerušení prací v roce 1942 nacházela pouze ve hrubém výlomu. Podobně jako v obou předešlých opěrných bodech byla také zde vybudována masivní protitanková překážka uzavírající celé údolí. Celkem zde bylo započato s výstavbou deseti objektů, které se v době přerušení stavebních prací v roce 1942 nacházely v různém stupni dokončenosti. V rámci reaktivace bylo znovu vyzbrojeno a stavebně dokončeno 6 objektů.

Při průzkumu v roce 2015 jsme se zaměřili na velmi dobře přístupné objekty na jižní straně údolí, podél kterých vede značená cesta - jedná se o Opera 2 - 4. Zaparkovat je možné přibližně 200 metrů v týlu za Operou 2, v blízkosti příležitostně používané střelnice.

Opera 2 je dvoupatrovým monoblokovým objektem, který disponoval dvojicí vchodů, které jsou chráněny pomocí betonových kaponiér, neobvykle umístěných na stropnici horního patra. Vchod přímo z lesní cesty je otevřený, pouze je do něj navalen velký kámen, který částečně znesnadňuje vstup. Okolí objektu je zcela zarostlé, fotografovat se tak dá z venčí pouze prostor vchodů. Interiér je i přes patrnou pozvolnou devastaci velmi zachovalý a rozhodně stojí za návštěvu. Mimo jiné se zde zachovalo zařízení pro vysouvání radiové antény.

Jeden ze vchodů do Opery 2

Dále po lesní cestě je možné dojít až k protitankovému příkopu. Nedaleko něho se nachází pramen řeky Drávy a pouze několik metrů od něj také jedna ze čtyřstřílnových pancéřových kopulí pro těžký kulomet Opery 3. Ta nebyla v roce 1942 stavebně dokončena. Osazena byla patrně pouze tato jedna kopule. Hlavní betonový objekt jinak kavernového objektu však nebyl dokončen. V 50. letech tak zde byl dokončen bojový objekt, do kterého byly patrně osazeny tři věže z tanku Sherman M4 - dvě vyzbrojené kanóny 76/55 a jedna těžkým kulometem. Na křídlech se navíc nacházely dvě čtyřstřílnové kopule pro těžké kulomety, které se zachovaly dodnes. Informace o výzbroji se však značně liší. Tankové věže byly každopádně demontovány na začátku 90. let, jejich maskování původně zajišťovala velká plechová stavba imitující hospodářské stavení. Dva ze tří vchodů jsou aktuálně uzavřené, jeden z nich je opatřen pancéřovou strážnicí. Třetí vchod se nám  najít nepodařilo.

Jeden ze tří vchodů do Opery 3

Výrazně před protitankový příkop byl předsunut poslední navštívený objekt - Opera 4. Ten neprošel reaktivací. Jedná se o dvoupatrovou stavbu, která měla být vyzbrojena dvojicí těžkých kulometů, přičemž jeden z nich byl umístěn za silnou pancéřovou deskou nového typu.

Opera 4 - Sbarramento Dobbiaco

Zbylých 6 objektů je rozprostřeno na severní straně údolí ve značných výškových rozdílech, čtyři z nich prošly poválečnou reaktivací. Minimálně dva z nich se dnes nacházejí v soukromých rukou. Jejich hlavní výzbroj tvořily především těžké kulomety, protitankový kanón měl být osazen pouze ve dvou z nich (Opera 1 a 5). Často se jedná o kombinované stavby s podzemním systémem a masivními betonovými objekty na povrchu. V poválečném období byl navíc v blízkosti Opery 1 umístěn v betonovém postavení tank Sherman M4, který odtud byl odvezen v roce 1993.

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz