[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Passo Monte Croce Comelico

 

Objekty na ochranu vchodů dělostřelecké tvrze (Opera 10)

V prostoru Passo Monte Croce di Comelico bylo vybudováno velice silné opevnění včetně dělostřeleckých monoblokových objektů a jedné z nejmohutnějších dělostřeleckých tvrzí určené pro kanóny ráže 100 mm. Zdejší opevnění spadá do sektoru XV Pusteria. Zdejší opěrný bod nesl jméno Sbarramento Passo Monte Croce Comelico. Hlavní obranná linie je koncipována proti údolí vedoucímu směrem od Sextenu. Trochu paradoxně však pravé křídlo obranného postavení tvořila hranice s Rakouskem.

Již zmiňovaná tvrz se nachází vysoko ve skalní stěně v západní straně průsmyku. Svojí boční palbou tak působil nejen do linie opevnění, ale v dostřelu bylo patrně také území Rakouska. Označení nesla Opera 10. Hlavní výzbroj tvořilo pět těžkých kulometů a šest kanónů ráže 100 mm (100/14). K dispozici byly dvě dělostřelecké pozorovatelny. Celková délka podzemních chodeb dosahuje dvou kilometrů. K tvrzi vede dlouhá přístupová vojenská silnice, v její blízkosti se v týlu nacházejí kasárna a stáje pro koně.

Jeden z kulometných objektů dělostřelecké tvrze, v horním pravém rohu pozorovatelna

Opera 11

O něco níže je položena Opera 8. Jedná se o velký monoblokový objekt, který je vyzbrojen čtyřmi těžkými kulomety. Interiér je přístupný a dochovala se v něm část vnitřního vybavení. Objekt neprošel reaktivací. Opera 9 se nachází na mírném hřebínku poněkud v týlu. Okolí se zdá být beznadějně zarostlé, také zde tvořily hlavní výzbroj čtyři těžké kulomety. Ani v tomto případě nebyl objekt v poválečném období reaktivován.

Na hraně lesa a sjezdovky se nachází další monoblokový objekt (Opera 11), který prošel reaktivací v poválečném období. Do je také důvodem, proč je interiér nepřístupný. Na střílnách se zachovaly maskovací okenice. Hlavní výzbroj tvořilo pět těžkých kulometů, to se nijak nezměnilo ani po reaktivaci v poválečném období. Na stropnici by se měl nacházet pozorovací zvon.

V blízkosti se nacházel menší velmi neobvyklý objekt, který kombinoval funkci pozorovatelny s postavením pro světlomet o průměru 120 cm. Tato unikátní stavba byla odstraněna v roce 2007 z důvodu rozšiřování sjezdovky.

Zhruba ve stejné výškové úrovni jako Opera 11 se v první linii nachází Opera 2. Jedná se patrně o dodnes nepřístupný objekt, který je kombinovanou stavbou, která byla částečně vyražena v podzemí, přičemž hlavní výzbroj pěti těžkých kulometů se nacházela ve dvou velkých monoblokových objektech. Krom toho zde byl osazen jeden zvon pro pozorování a blízkou obranu a ve výzbroji byl také jeden minomet ráže 81mm. Po reaktivaci se výzbroj omezila na 5 těžkých kulometů.

Samotné dno údolí bylo chráněno pomocí masivního protitankového příkopu, jehož obranu zajišťovaly tři monoblokové objekty. Prvním z nich byla na východní straně příkopu Opera 1, která byla vyzbrojena dvěma těžkými kulomety, protitankovým kanónem a plamenometem. V rámci reaktivace byla přezbrojena na dva těžké kulomety a 2? kanóny 75/27. Prostor, ve kterém by se měl objekt nacházet je zcela zarostlý, a jeho hledání zatím nebylo úspěšné.

Na opačné straně protitankového příkopu se poněkud v týlu nachází Opera 3. Jedná se jednopatrový monoblokový objekt, který byl původně vyzbrojen trojicí těžkých kulometů a protitankovým kanónem. Dva vchody byly chráněny pomocí betonových střílen. V rámci reaktivace došlo k přezbrojení na tři těžké kulomety a kanón 90/32L. Interiér je nepřístupný.

Poněkud více v týlu se východně od silnice za potokem nachází poslední z trojice objektů - Opera 4. Monoblokový objekt byl původně vyzbrojen trojicí těžkých kulometů a protitankovým kanónem. Na stropnici byl osazen zvon pro pozorování a blízkou obranu. V rámci poválečné reaktivace došlo k přezbrojení na tři těžké kulomety a kanón 90/32L. V současné době se zde zachovalo ve velmi dobrém stavu moderní maskování.

Opera 5 byla vybudována na návrší východně od výše popsaného objektu. Jedná se o mohutný jednopatrový monoblokový objekt, jehož výzbroj tvořilo 5 těžkých kulometů. Ke změně nedošlo ani v rámci následné poválečné reaktivace. V týlu objektu byla pouze provedena přístavba, do které byl umístěn agregát pro výrobu elektrické energie. Tento objekt byl opuštěn v roce 1993 a zůstal po řadu let uzavřen. V době naší návštěvy (2015) však byl svár u dveří odříznut a zcela vybavený interiér tak byl přístupný. Nachází se zde především kompletně zachovalá moderní strojovna s motorem VW. Jedná se tak patrně o jeden z nejzachovalejších přístupných modernizovaných objektů.

Dále východním směrem se na rozcestí turistických tras nachází Opera 6, která měla být vyzbrojena čtveřicí těžkých kulometů. Monoblokový objekt neprošel reaktivací a jeho interiér je zcela prázdný. Pouze o něco výše se výrazné kótě nachází Opera 7, jejíž výzbroj mělo tvořit pět těžkých kulometů. Ani tento objekt neprošel reaktivací a v současné době je zcela zarostlý.

V týlu za Operou 5 se na terénní vlně nachází ještě Opera 13, která byla vyzbrojena pěticí těžkých kulometů. Objekt by v poválečném období reaktivován, výzbroj se však nijak nezměnila. Objekt zatím nebyl navštíven.

Po pravé straně silnice vedoucí z průsmyku ve směru Santo Stefano di Cadore nelze přehlédnou novou kasárenskou budovu, která byla vybudována v rámci poválečné reaktivaci. Celkovou posádku uzávěru tvořilo 247 vojáků. Jelikož byla protitanková obrana v 70. letech vyhodnocena jako nedostatečná, byly v týlu postavení vybudovány v roce 1976 dva objekty pro věž M26 z tanků Pershing s výzbrojí kanónů 90/50. Blízkou obranu zajišťovala dvojice čtyřstřílnových pancéřových kopulí pro těžký kulomet. Tankové věže byly odstraněny v 90. letech.

Uzávěr průsmyku dále na východ pokračuji objekty opěrného bodu Sbarramento Alto Padola-Cresta di Vallorera.


Zobrazit místo Vallo alpino - Italy - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz