Vallo alpino

       
[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Sbarramento Chiusa di Rio

 

Opěrný bod Chiusa di Rio byl součástí třetí linie obrany v údolí Pusteria. Spadal tak do Sektoru XV - Pusteria. Výstavba zde započala v roce 1939, kdy byly postaveny tři objekty podle zásad oběžníku 7000. Jednalo se o poměrně malé stavby vyzbrojené dohromady třemi těžkými kulomety a dvěma protitankovými kanóny. Opěrný bod byl postaven v okolí staršího opevnění, které se vyvinulo z původně opevněné osady ze 13. století do silného uzávěru údolí, který nesl název Mühlbacher Klause/Chiusa di Rio di Pusteria. Od roku 1809 nicméně chátrá a dodnes se tak zachovaly pouze obvodové zdi.

Dodatečně byly vybudovány další dva objekty podle oběžníku 15000 a údolí bylo přehrazeno protitankovým příkopem. Na severní straně byl vybudován monoblokový objekt - Opera 4, vyzbrojený dvojicí těžkých kulometů a protitankovým kanónem, který měl k dispozici také pozorovací zvon.

Na jižní straně byla kavernovým způsobem vybudována tvrz č. 5 (Opera 5). Její hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety a protitankový kanón. Disponuje poměrně rozlehlým podzemím. Neobvykle řešený je samotný vchod, ke kterému vede masivní betonový zákop. Nedaleko vchodu se nachází nouzový východ, který je řešen dvojicí vertikálních šachet se žebříky. Stejně jako všechny ostatní objekty prošel i tento poválečnou reaktivací, v rámci které byl do původní střílny PTK umístěn kanón 75/34 v masivní pancéřové desce.

Monoblokový objekt č. 1 (Opera 1) se nachází přímo před Mühlbacher Klause na hraně sadu. Jeho výzbroj původně tvořily dva těžké kulomety. Stejně jako ostatní objekty uzávěru je i tento v letních měsících zcela zarostlý.

 

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz