[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Opěrný bod Zvoneća

 

Opěrný bod Zvoneća (Suonecchia) spadá do druhé linie obrany, která blokovala komunikace vedoucí na Istrii a k Terstu. Obranu zde usnadňoval především velmi neschůdný krasový terén. Silnější opevnění bylo vybudováno pouze v okolí obce Zvoneća a dále na severu v okolí Pasjaku (zde blokovalo důležitou železniční trať).

Kromě velkého množství zesíleného polního opevnění tvořily páteř obrany opěrného bodu 4 tvrze typu 200, rozmístěné v blízkosti důležitých komunikací. Všechny byly až do počátku 90. let v držení jugoslávské armády, což je zachránilo od masového trhání pancéřových prvků v 50. letech a od větší devastace interiéru. Jedná se tak o nejzachovalejší tvrze na území Chorvatska. Všechny objekty disponovaly pouze kulometnou výzbrojí. Osazena zde byla jedna čtyřstřílnová kopule pro dvojici těžkých kulometů a jeden zvon pro pozorování a blízkou obranu (oba zachovalé).

Jediným navštíveným objektem je nejseverněji položená tvrz (č. 1), která blokovala silnici Brešca - Žejane. Nachází se na okraji obce Zvoneća. Čtyřstřílnová kopule pro dvojici těžkých kulometů je umístěna přímo nad silnicí. Nebýt husté vegeta, byl by odtud výborný výhled mnoho kilometrů na předpolí. V mírném zářezu směrem k obci se nachází nouzový východ, kterým je možné vstoupit do podzemních prostor. Chodba vpravo odbočuje pod kulometnou kopuli, vlevo vede k dlouhému schodišti, kterým je nutné vystoupat k hlavní galerii s ubikacemi. Nad schodištěm odbočuje vlevo chodba k bojovému objektu, který byl vyzbrojen jedním těžkých kulometem v pancéřové desce nového typu. K dispozici zde bylo také fotofonické zařízení. Objekt postřeloval komunikaci vedoucí z obce Zvoneća, která se po několika stech metrech napojuje na zmiňovanou hlavní silnici. Z venku je pevnůstka bohužel zcela zasypaná odpadem. Hlavní chodba vede dál do ubikací, kde se nachází řada zachovalých nápisů. Následně vlevo odbočuje chodba k hlavnímu vchodu a dále rovně se nachází technické zázemí tvrze - strojovna, sklad PHM, kuchyň a zásobník na vodu.

 


View Vallo alpino - Croatia - visited in a larger map

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz