[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

S. Caterina B

 

Dělostřelecká tvrz S. Caterina B je jednou ze tří stavebně dokončených tvrzí vybudovaných ve 30. letech na ochranu přístavu Rijeka (Fiume). Spadala do stejnojmenného opěrného bodu, jehož součástí měla být ještě jedna tvrz, jejíž realizace byla ukončena patrně ve stádiu hrubého výlomu.

S. Cateria B je nejzachovalejší a nejpřístupnější tvrzí v prostoru Rijeky. Auto je možné zaparkovat přímo v prostoru odolných kasáren, která se zachovala ve velmi dobrém stavu. Pro prohlídku povrchu tvrze se stačí držet vyšlapané stezky, která zajišťuje "okružní prohlídku". Tvrz disponuje dvěma vchody, které nebyly nijak chráněny. V týlu byl vybudován také objekt pro fotofonické zařízení, který disponoval také střílnou LK a nouzovým východem. Samotné podzemí se zachovalo ve velmi dobrém stavu. Hlavní galerie vede po obvodu celého kopce, její součástí je 6 kasárenských sálu. Z ní odbočují chodby k jednotlivým bojovým objektům a vchodům. Na křídlech tvrze jsou umístěny dvě čtyřstřílnové kopule pro dvojici těžkých kulometů. V přístupových chodbách k nim se nacházejí další ubikace.

Zvon pro pozorování a blízkou obranu na pravém křídle tvrze S. Caterina B

Na čele tvrze se souměrně nachází dvě skupiny objektů se stejnou hlavní výzbrojí. Každá z nich disponuje pěti objekty. Jeden je určen k palbě těžkého kulometu z jednostřílnové pancéřořové kopule, jeden k palbě TK ze střílny pod betonem. Dva objekty jsou vyzbrojeny poměrně vzácnou pancéřovou kopulí pro kanón ráže 75mm (75/27). Mezi nimi se nachází objekt se zvonem pro pozorování a blízkou obranu, který zajišťoval řízení palby. Mezi těmito skupinami se uprostřed nachází malý velitelský pozorovací objekt.

Všechny objekty jsou velmi dobře fotografovatelné, i když především v případě jednostřílnových kopulí pro TK je jejich maskování až příliš dokonalé a není problém  je minout. V okolí se nachází velké množství objektů zesíleného polního opevnění a kulometných pevnůstek.

Jihovýchodním směrem se nachází další, obdobná i když o něco větší dělostřelecká tvrz S. Caterina A. Přístup k ní je poměrně komplikovaný a částečně se nachází v nepřístupném areálu. 

 


View Vallo alpino - Croatia - visited in a larger map

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz