[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Monte Lesco

 

Fort Monte Lesco byl jedinou stavebně dokončenou tvrzí typu 15000 vybudovanou před vypuknutím války. Stejně jako S. Caterina A, tvořila i tato pevnost opěrný bod, ve kterém se obranná linie stáčena z hraničního hřebene zpět k moři. Jihovýchodním směrem na ní navazovala linie zesíleného polního opevnění a kulometných pevnůstek, která vedla až k sousední tvrzi S. Cateria B. Na opačnou stranu hlavní pevnostní linie pokračovala směrem k obci Drenovac, kde se dodnes nachází řada stavebně nedokončených tvrzí typu 15000.

Monte Lesco je dominantní kótou v celém prostoru a nabízí tak dokonalé pozorovací možnosti předpolí. Toho využili konstruktéři fortu, kteří umístili na samotnou kótu velký objekt se třemi pozorovacími průzory. Komunikaci vedoucí po hřebeni z něj navíc postřeloval  přímou palbou těžký kulomet umístěný v jednostřílnové pancéřové kopuli. Stejně jako většina ostatních z celkem 9 bojových objektů, byla i tato pozorovatelna mohutnou stavbou poplatnou typu stavby. Velká pozornost byla věnována dokonalému maskování, které mělo připomínat skalní útvary. Na některých objektech se přeci jen začíná projevovat obecný nedostatek pancéřových prvků a tak jsou střílny tvarovány pouze z prostého betonu. Přesto je však dotace pancéřových prvků výrazně nad standardy obvyklými na jiných částech Alpského valu.

Bojové objekty jsou rozmístěny po obvodu celého vrchu, hlavní výzbroj, kterou tvořily těžké a lehké kulomety byla umístěna v jednostřílnových pancéřových kopulích (celkem 3 kusy), v pancéřových deskách, ale také ve střílnách tvarovaných z prostého betonu. Kromě pozorovacího objektu byl v sestavě tvrze také objekt s pancéřových zvonem pro pozorování a blízkou obranu.

Vzhledem k typu stavby mělo podzemí poněkud neobvykle pouze jediný vchod, který navíc nebyl nijak bráněn (případně nebyl vchodový objekt postaven). První část podzemí je poškozena demolicemi, ale přístupná. Větší problém představuje zborcená cihlová vyzdívka poměrně velkého kasárenského sálu, která značně znesnadňuje vstup do dalších částí podzemí.

Autem je možné vyjet z městské části Pulac až přímo k pozorovacímu objektu tvrze, kde se také v blízkosti vysílače nachází malé parkoviště.

 


View Vallo alpino - Croatia - visited in a larger map

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz