[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Opěrný bod Studena

 

Při výjezdu z obce Klana ve směru osady Studena se po levé straně silnice nachází velké množství různých budov. Většina z nich pravděpodobně v meziválečném období sloužila jako kasárenské objekty. Samotný opěrný bod Studena blokoval druhou přístupovou komunikaci od Rijeky do obce (první z nich bránil opěrný bod Židovje). Silnice byla opět blokována pomocí protitankového příkopu, který byl bráněn pomocí zesíleného polního opevnění. V okolí by se měla nacházet také řada pěchotních úkrytů provedených v hrubém výlomu.

Kulometný objekt tvrze č. 1 - Studena

Hlavní obrana byla umístěna do nejužšího místa údolí, kam byly umístěny proti sobě dvě tvrze typu 200. První z nich se nachází po pravé straně silnice vedoucí z Klany, přímo naproti opevněné kasárenské budově. Vestavěna je do malého kopce tak, že jeden těžký kulomet umístěný v jednostřílnové kopuli postřeloval přímou palbou protitankový příkop umístěný na předpolí, zatímco druhý těžký kulomet umístěný v pancéřové desce působil boční palbou téměř do týla postavení do prostoru silnice a k sousední tvrzi a kasárnám. Vchod do podzemí je částečně zasypán, ale přístupný. V prostoru tvze byla postavena také menší strážnice a v lese je také dobře patrný pás protipěchotních překážek. Místo po kopuli je identifikovatelné pouze díky ocelovému šroubu vyčnívajícímu ze skály. Kulometný objekt se zachoval nepoškozen.

Čtyřstřílnová kopule pro dvojici TK - tvrz č.2 - Studena

Přímo nad kasárnami se nachází druhá tvrz uzávěru. Její hlavní výzbroj byla umístěna ve čtyřstřílnové pancéřové kopuli (2xTK), která se zde s drobným poškozením nachází dodnes. Kromě ní disponovala tvrz objektem s nouzovým východem, optickou signalizací a také střílnou pro ppd. lehký kulomet. Samotný hlavní vchod nebyl nijak chráněn

Kasárna se zachovala v dobrém stavu. Tak jako v případě řady dalších v okolí, nacházel se i zde muniční sklad jugoslávské armády, což také zachránilo výše popisované objekty od větší devastace.

 


View Vallo alpino - Croatia - visited in a larger map

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz