[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Opěrný bod Židovje

 

Opěrný bod Židovje (Monte Murato) blokoval silnici vedoucí z Rijeky do obce Klana a dále do vnitrozemí do obce Rupa. Silnice byla přehrazena pomocí protitankového příkopu, páteř obrany tvořily čtyři pěchotní tvrze typu 200 s kulometnou výzbrojí. Pouze jediná z nich disponovala navíc dvěma objekty pro protitankové kanóny ráže 47mm. Posádkám bylo k dispozici několik odolných kasárenských objektů.

Zachovalá jednostřílnová kopule TK - Monte Murato

Hlavní kasárna se nacházejí po pravé straně silnice vedoucí z Rijeky a zachovala se v relativně dobrém stavu. Až do začátku devadesátých let sloužila jako sklady munice. V současné době jsou opuštěná a pomalu zavážena odpadem. Právě existence armádních skladů zachránila jedinou pěchotní tvrz, která se nachází v jejich bezprostřední blízkosti, od těžby pancéřových prvků, která zde probíhala v padesátých letech. Díky ní se ostatní tři tvrze nacházejí zcela v troskách, dvě z nich by však měly mít i nadále přístupné podzemí.

Objekt pro PTK ráže 47mm umístěný v pancéřové desce - Monte Murato

V okolí kasáren a jediné zachovalé tvrze se nachází velké množství protipěchotních překážek a polního opevnění. Samotný terén je díky bujné vegetaci poměrně nepřehledný a jednotlivé objekty se hledají poměrně špatně. Hlavní vchod do tvrze je vážně poškozen výbuchem. V dobrém stavu se naopak zachovaly oba objekty s jednostřílnovou kopulí pro těžký kulomet, které jsou téměř celé zapuštěné pod úroveň terénu a vyčnívá z nich tak pouze betonový límec okolo střílen, tak objekty pro protitankové kanóny, které postřelovaly přímou palbou silnici a protitankový příkop na předpolí. Tvrz navíc disponovala také samostatným objektem pro optickou komunikaci, který byl spojen s nouzovým východem přístupným pomocí žebříku. Interiér tvrze jsme nezkoumali, zachovat by se měl v poměrně dobrém stavu.

 


View Vallo alpino - Croatia - visited in a larger map

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz