[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Petrovo Brdo

 

Přes Petrovo Brdo vede první důležitější komunikace jižně od Julských alp. Nadmořská výška zde navíc poprvé klesá pod 1000 metrů, i když se v zápětí opět zvedá přes 1600 metrů směrem k Porozenu. Navíc zdejší opevnění tvořilo protiváhu jugoslávskému opevnění, které bylo stavěno takřka na dohled v prostoru Blegoš - Ratitovac.

Přímo v Petrově Brdu je možné narazit na dva samostatné objekty typu 200, které postřelují silnici vedoucí do průsmyku a samotný průsmyk. První se nachází nad silnící vedoucí od křížovatky směrem na Sorišskou planinu. Výzbroj je umístěna ve střílnách pod betonem. Střílny jsou pancéřové, kromě nich se zde zde nacházejí ubikace, vchod patrně dříve disponoval pancéřovou strážnicí. Patrně někde na hřebenu nad objektem se nachází další objekt. Atypicky ve stropnici se totiž nachází fotofonika - zařízení pro optickou komunikaci. Z tohoto důvodu je stropnice v tomto místě zesílena pancéřovou deskou. Druhý objekt se nachází u silnice vedoucí z průsmyku směrem na Podporozen. Jedná se o velice podobné objekt, je určen k bočním palbám těžkých kulometů ze střílny pod betonem a z pancéřové kopule.

Nedaleko od posledně jmenovaného objektu se nachází opevněná kasárna, níže pod průsmykem se nachází hlavní kasárenská budova, která je dnes přestavěna a slouží patrně jako domov důchodců.

Severně od průsmyku, bezprostředně ve skalní stěně nad silnicí se nachází malá tvrz, do které je přístup přes betonový mostek (vedoucí směrem od nepřítele) nad hlubokou roklí. Patrně relativně nedávno v rámci silných dešťů došlo k zanesení vchodu směsí bahna a kamení. V poslední době je možné pozorovat zatím neúspěšné pokusy o opětovné zpřístupnění.

Na kótě 889 jižně od Petrova Brda (u silnice směrem na Podporozen) se nachází další tvrz, která je však bohužel opět nepřístupná. Podzemí pravděpodobně slouží jako zdroj vody pro nedalekou usedlost. Na povrchu tvrze se nachází dva objekty zesíleného polního opevnění. Hlavní výzbroj je umístěna v kopuli pro těžký kulomet, další objekt disponuje zvonem pro pozorování a blízkou obranu, poslední objekt má střílnu pro těžký kulomet, dvě fotofonická zařízení v kombinaci se vchodem. Krom toho měla tvrz ještě jeden vchod a nedaleko se nacházejí malá kasárna.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

Především posledně jmenovaná  tvrz rozhodně stojí za návštěvu, všechny objekty se zachovaly v dobrém stavu. Kromě popsaných staveb se v tomto prostoru pravděpodobně nachází ještě celá řada dalších objektů, o čemž mimo jiné svědčí fotofonická zařízení, která ustadňují odhalení dalších objektů. Na kótě Kupl (1046 m.n.m.) by se údajně měla nacházet minimálně jedna další pěchotní tvrz, hlavní linie opevnění pokračuje dále na jih na masiv Porezen.

 

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz

WebZdarma.cz