[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Bogatinské sedlo

 

Bojové objekty Opery 27

Patrně nejodlehlejším opěrným bodem Alpského valu ve Slovinsku je opevnění blokující přechod Bogatinského sedla v Julských alpách. Přístup je možný ze tří směrů. První variantou je výstup od Bohinjského jezera, kudy sem vedla zásobovací cesta používaná během 1. světové války k zásobování fronty v prostoru Krn – Mrzli vrh. Touto cestou je však nutné zdolat převýšení okolo 1200 metrů. Druhou variantou je výstup z planiny Polog, taktéž po staré vojenské zásobovací cestě s převýšením 1400 metrů. Poslední a zároveň také nejschůdnější variantou je cesta vedoucí z parkoviště u Domu dr. Klementa Juga v Lepeni s převýšením okolo 1100 metrů.

Dom dr. Klementa Juga v Lepeni

Samotná horská chata Dom dr. Klementa Juga je zrekonstruovaným kasárenským objektem, který používala italská armáda v meziválečném období. Zachovaly se zde především pancéřové okenice a vstupní dveře se střílnami pro ruční zbraně. Samotná cesta, která odtud stoupá ve směru Krnského jezera je pro změnu zásobovací cestou z období 1. světové války, pomocí které byl dopravován materiál a čerstvé posily rakousko-uherské armády. Pravděpodobně odtud byla také v meziválečném období vedena vojenská lanovka s mezistanicemi v sedle mezi Debeljakem a Velikou babou - 1400 m.n.m. (konečná stanice současné zásobovací lanovky) a patrně někde pod Krnským jezerem, která následně končila u italských vojenských kasáren v týlu opěrného bodu Bogatin – v dolině Za Lepočami. Od výše jmenovaného sedla (1400 m.n.m.) vedla také zásobovací cesta ke kasárnám, která se nacházela těstě pod vrcholem Velike Montury (1958 m.n.m.).

Prvním cílem cesty se tedy stala kasárna v dolině Za Lepočami. Dominantu tvoří velká dvoupatrová kasárna, která však stejně jako ostatní budovy mají propadlou střechu a část stropních konstrukcí. V okolí se nachází tři další větší budovy a dvě menší. V severní části komplexu se zachovaly základy horní stanice lanovky. Vybudován zde byl také vodovodní systém včetně zásobníků na vodu. Pravděpodobně zde bylo postaveno několik dalších budov ze dřeva, ze kterých se zachovaly pouze základové desky. Nedaleko hlavní kasárenské budovy bylo započato s ražením podzemního úkrytu, který se však nachází v nedokončeném stavu. Po pravé straně od něj byl vybudován pomník pravděpodobně s vyznačenými názvy jednotek, které obsazovaly zdejší sektor.

Směrem k linii opevnění vedly od kasáren dvě cesty. Hlavní cesta vedla k tvrzím Opera 26 a 27 a dále pokračovala do Bogatinského sedla. Druhá cesta končila na opačné straně linie opevnění. Cestou se nachází několik menších staveb, které sloužily k zásobovacím a ubytovacím účelům. Přímo na někdejších hranicích v Bogatinském sedle byla postavena betonová strážnice, která měla okenice upraveny jako střílny pro ruční zbraně.

Během dovolené v roce 2013 jsem se na jedné ze zdejších horských chat dočetl v jakémsi časopisu, že hlavní přístupovou cestou do zdejších kasáren byla v meziválečném období rozšířená rakousko-uherská mulanterie vedoucí z Planini Polog (respektive ze Zatolminu) přes průsmyk Prehodci (1635 m.n.m.). Ta tvořila zároveň nástupovou trasu na nově vybudované vojenské cesty vedoucí odtud východním směrem pod hřeben Bogatin - Tolminski kuk - Vogel. K dispozici byly také dvě vojenské lanovky. Lanovka ve směru Krnského jezera tak měla sloužit primárně ke svážení materiálu, který se odtud transportoval dále ke kasárnám na Velike Montuře.

Nejseverněji položenou tvrzí uzávěru Bogatin je Opera 26, která se nachází na mírném návrší po levé straně cesty Za Lepočami – Bogatinské sedlo. Jedná se zároveň o největší tvrzový objekt v celém prostoru. Disponoval dvěma chody, přičemž jeden z nich byl vybaven optickou signalizací ve směru k sousední tvrzi – Opera 27 a k nejvzdálenější Opera 29. Na nejvyšším místě pahorku byl vybudován zásobník na vodu. Hlavní výzbroj tvořily těžké kulomety umístěné ve třídílných pancéřových střílnách staršího typu umístněné v oddělených bojových objektech. Dva z nich působily svojí palbou do prostoru výše popsané cesty a uzavíraly proláklinu směrem k sousední tvrzi Opera 27. Poslední objekt byl směrován do opačného směru a uzavíral prostor ve směru hřebene Velike Montury (1958).

Jeden z bojových objektů Opery 26

Stejně jako u všech ostatních objektů uzávěru se jedná o stavbu postavenou podle oběžníku 200. Interiér se dodnes zachoval v poměrně dobrém stavu. Demontovány byly pouze veškeré pancéřové dveře (včetně vstupních pancéřových kasemat), z interiéru zmizelo veškeré vybavení a částečně bylo vytrháno také potrubí vedené ve stěnách podzemních chodeb. V interiéru se však zachovala řada původních nápisů, v jedné z chodeb stále čekají na odnesení jedny futra o pancéřových dveří. Patrně největší zajímavostí je jeden z kulometných objektů, který se vlivem extrémních povětrnostních podmínek a poměrně nekvalitní stavební práce postupné doslova roztéká. O armatuře zde nemůže být ani řeč a je pouze otázkou času kdy se celý objekt zcela rozpadne.

Poměrně nepochopitelnou záležitostí je systém protipěchotních překážek, který se v celém prostoru dochoval v poměrně dobrém stavu. Jedná se o klasické pásy překážek s ocelovými kolíky, které jsou však budovány v naprosto nepravidelných formacích v hloubce několika stovek metrů. Částečně k tomu přispívá členitý terén, který je plný krasových prohlubní a skalisek.

Vstup do Opera 27

Následující dvě tvrze jsou vestavěny do bezejmenného skalnatého návrší umístěného v dolině mezi Velikou Monturou a Bogatinem. První z nich je Opera 27, které se nachází přímo naproti výše popsanému objektu. Hlavní výzbroj tvořily dva těžké kulomety umístěné v třídílných pancéřových deskách staršího typu. Zatímco samotný vchodový objekt je umístěn přímo ve skalní stěně a vede k němu betonové schodiště, samotné bojové místnosti byly umístěny v malých kulometných objektech, které se dochovaly ve velmi dobrém stavu. Jeden z objektů postřeloval bočně prostor před sousední tvrzí 26, druhý byl určen k přímé palbě proti cestě vedoucí o Bogatinského sedla. V interiéru se dochovaly zbytky vybavení, především stojan na ventilaci v kasárnách a také zásobníky na vodu. Také trhací práce potrubí ze zdí zde příliš nepostoupilo. Ve vchodu byla umístěna fotofonika, která směřovala do týlu postavení. Samotný vrchol kopce nebyl nijak více bráněn a další tvrz, patrně s označením Opera 28 byla umístěna ve strmém východním ostrohu. Přístup k ní vede po dlouhém betonovém schodišti, které je však ve finální fázi zasypáno zeminou a za deště naprosto neschůdné. V suťovišti pod vchodem se dodnes nachází zbyt vnitřního vybavení a pancéřové dveře. Samotnou výzbroj tvořily dva těžké kulomety umístěné ve střeleckých místnostech přímo ve skalní stěně. Jeden působil svojí palbou opět ve směru Bogatinského sedla, druhý do předpolí jihovýchodně položené poslední tvrze uzávěru (patrně s označení Opera 29).

Vstup do Opery 28

Poslední tvrz uzávěru se nachází na úbočí svahu a disponuje dvěma bojovými objekty pro těžké kulomety. První z nich působí přímou palbou proti přístupům od Bogatinského sedla, druhý postřeluje bočně prostor k sousední tvrzi – Opera 28 a dolina za skalním masivem, do kterého je vestavěna. Jednoduchý vchod byl původně osazen pancéřovou kasematou se střílnami na jejich ochranu. K dispozici v ní byla dvě fotofonická zařízení. Jedno komunikovalo s Operou 28 a druhé s Operou 26. Interiér se zachoval patrně v nejlepším stavu ze všech tvrzí uzávěru. Například strojovna stále disponuje pancéřovými dveřmi, zachovaly se také pozůstatky ventilace a zásobníky na vodu.

K případnému ubytování doporučuji využít Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m.n.m.), ze které je možné vyrazit také na túru na frontovou linii z 1. světové války v prostoru Krn – Vrh nad Peski. Za návštěvu zde rozhodně stojí vrcholové plató Batognice, na kterém byla vedena mnohaměsíční podzemní minová válka, která vyvrcholila dvěma výbuchy celkem 4500 kg ukořistěných italských trhavin odpálených rakousko-uherskou armádou. Zároveň odtud vede také cesta na Velikou Babu (2013 m.n.m.), ze které je možné odbočit k italským kasárnám, které se nacházejí na Velike Montuře (1958 m.n.m.).

2013 - K výstupu na Krn lze kromě přímé cesty vedoucí okolo Krnského jezera použít také alternativní trasu přes průsmyk Prehodci (1635 m.n.m.) a dále po staré rakousko-uherské vojenské cestě okolo Maleho Šmohoru na Peski. Právě pod Malým Šmohorem jsme zcela náhodou narazili na další italská kasárna, typově velmi podobná těm postaveným na Velike Montuře. V okolí Pesků se již nachází naprosto nepřehlédnutelné pozůstatky frontové linie z 1. světové války, včetně zachovalých základů celé řady staveb a památníku zde bojujících jednotek. Turistická trasa navíc vede pod Vrchem nad Peski po dnes již z větší části sesutém přístupovém zákopu, který zajišťoval zásobování vojáků bránících jižní výběžek Batognice.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz