[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Passo Cimabanche

 

Opevnění v prostoru Cimabanche je posledním uzávěrem v údolí Landro (Hohlensteintal) před Cortinou dAmpezzo. Spadá poněkud nečekaně do sektoru XVIa Cadore-Carnia, zatímco všechny ostatní opěrné body výše v údolí patří do sektoru XV Pusteria. Tvoří čtvrtou obrannou linii tohoto údolí a je označeno jako Sbarramento Passo Cimabanche. Se započítáním dalších opěrných bodů na cestě od rakouských hranic se dokonce jedná o šestou obrannou linii. Jedná se výhradně o stavby typu 15000, které neprošly v poválečném období modernizací. Opěrný bod nebyl v době přerušení prací zcela stavebně dokončený. Objekty jsou uspořádané do dvou linii.

V první linii se nacházejí na křídlech dva tvrzové objekty, zabudované ve skalních stěnách. Na dně údolí se nacházely dva monoblokové objekty. Celý průsmyk byl přehrazen mohutným protitankovým příkopem, který na západní straně údolí končil až jedním z bojových objektů Opery 1.

Tvrz a monoblok na východní straně údolí jsou nepřístupné, i když v případě tvrze se pravděpodobně situace v posledních letech poněkud změnila. Opera 3bis měla hlavní výzbroj dvou těžkých kulometů ve střílnách pod betonem. Opera 3 (monoblok) disponovala třema těžkými kulomety, jedním protitankovým kanónem 47/32 a pevnostním plamenometem. Blízkou obranu  zajišťoval jeden lehký kulomet. Uprostřed údolí se nachází dvoupatrový monoblokový objekt maskovaný jako obytná budova - Opera 2. Je přístupný a v interiéru se zachovala část vnitřního vybavení. Výzbroj tvořily čtyři těžké kulomety a pevnostní plamenomet, blízkou obranu zajišťovaly lehké kulomety.

Poslední tvrz - Opera 1 je přístupná, disponuje dvěma vchodovými objekty. Jeden je přímo napojen na podzemní galerii, z druhého vede dřevěné točité schodiště. Také zde se zachovala část vybavení, především rozvody vzduchotechniky. Z prostoru ubikací vedlo točité schodiště do vyšší další části tvrze, v současné době je bohužel nepřístupné. Opera 1 disponovala čtyřmi těžkými kulomety a protitankovým kanónem 47/32. Pozorovací stanoviště bylo umístěno v pancéřové desce.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Italy - visited na větší mapě

Ve druhé linii se nacházejí dvě tvrze,  které jsou bohužel nepřístupné a jejich identifikace v terénu je velmi náročná. Jednalo se o Operu 4 (3xTK a pozorovací stanoviště v pancéřové desce) a Operu 5 (3x těžký kulomet). Kromě již zmiňovaných tvrzí byly v západní stěně údolí plánovány další dva objekty. Objekt 1bis měl být aktivním podzemním úkrytem s postavením pro dva minomety. Tvrz 4bis měla disponovat dvěma kanóny ráže 75 mm a měla by být dochována v hrubém výlomu.

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz