[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Bača pri Modreju

 

Druhou linii obrany v údolí řeky Bača tvoří uzávěrové postavení v prostoru městečka Bača pri Modreju. Tento prostor byl předmětem pozornosti již v průběhu první světové války a to díky mohutnému železničnímu mostu na trati Most na Soči - Bohinjska Bistrica. Na jižní straně mostu byl již dříve vybudován rakousko-uherský blokhauz. Na pilířích železničního mostu se nacházejí menší obranná zařízení včetně minových kobek.

Právě do základů staršího blokhauzu a náspu železnice byla zabudována tvrz Alpského valu. Hlavní výzbroj tvořily těžké kulomety umístěné ve dvou pancéřových kopulích a v jedné střílně pod betonem. Interiér se zachoval v dobrém stavu, včetně pancéřových prvků a nápisů, jedinou vadou je padající obezdívka stropu, především v kasárenském bloku. Tvrz má dva vchody, které byly dříve patrně osazeny pancéřovou strážnicí.

Na severní straně železničního mostu mizí trať do tunelu. Právě zde byla vybudována další tvrz. Jedna ze střílen pro těžký kulomet je vbudována do opěrné zdi východního konce tunelu. Přístup do tvrze je možný pomocí dvou vchodu, jeden z nich je dodnes osazen pancéřovou strážnicí. Okolí je však beznadějně zarostlé. Druhý vchod se nachází ve skalní stěně, která se nachází mezi tunelem a řekou Bača. Zbylé dvě střílny pro těžké kulomety se nacházejí ve skalní stěně.

Na protější straně řeky se nachází samostatný objekt, jehož hlavní výzbroj těžkých kulometů byla umístěna v pancéřové kopuli. Další opevnění bylo patrně budováno severním směrem k obci Ljubinj.

 


Zobrazit místo Vallo alpino - Slovenia - visited na větší mapě

 

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz