[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Valle di Anterselva

 

Údolí Anterselvy vybíhá severním směrem od městečka Valdaora východně od Brixenu. V současnosti je známé především jako středisko zimních sportů. Jedná se o jedno z mála údolí, kterým vede kvalitnější silniční komunikace mezi Itálií a Rakouskem. Západním směrem byl prvním lépe schůdným průsmykem Brenner, na východě údolí Drávy, které bylo silně opevněno. Zdejší komunikace vede před průsmyk Stalle (Passo Stalle/Staller Sattel) s výškou 2.052 m.n.m.. Silnice však nebyla nikterak kvalitní a přímo pod průsmykem byly vybudovány pouze kasárenské objekty. Vhledem k hraniční linii bylo navíc sedlo pouze obtížně hájitelné.

Dvoupatrová kasárna v průsmyku Stalle

Z italské strany je průsmyk přístupný po silnici s kyvadlovým provozem (šířka silnice zde nepřekračuje 2,5 metru). Z parkoviště je možné se vydat po cestě severním směrem. Jako první se zde nacházejí dvoupatrová kasárna vestavěná do uměle vytvořeného skalního zářezu. Cestou je možné pokračovat dále do menšího sedla, ze kterého je možné sestoupit po cestě dolů zpět do Itálie. Podél této cesty se nacházejí dvě větší kasárenské budovy a jedna menší (snad sklad munice). Cesta ústí na silnici jednu serpentinu pod sedlem. Poslední kasárenská budova se nachází přímo nad silnicí, ta je jako jediná nepřístupná.

I když bylo o opevnění Anterselvy uvažováno poměrně dlouho, bylo první opevnění vybudováno v prostoru Lago di Anterselva teprve na přelomu 30. a 40. let. Jednalo se o provizorní řešení v podobě dvou objektů typu 7000 - jeden z nich byl vyzbrojen dvojicí těžkých kulometů a druhý disponoval navíc protitankovým kanónem. Jeden z nich je možné zahlédnout v oboře vedle silnice probíhající kolem jezera, není však příliš fotogenický.

Až ve 40. letech bylo vybudováno silnější opevnění níže v údolí. Pod označením Sbarramento Anterselva Mezzavalle byl vybudován poměrně zajímavý opěrný bod. Menší říčky bylo využito k vybudování mohutného protitankového příkopu, který byl chráněn pomocí velkých monoblokových objektů typu 15000. Na stranách poměrně příkrého údolí byly vybudovány tvrze kavernovým způsobem. Zdejší opevnění bylo součástí Sektoru XV. Pusteria.

Opera 1 - Sbarramento Anterselva

Opera 1 byla vybudována zhruba uprostřed údolí blízko původní silnice vedoucí severně z obce Anterselva di Mezzo. Hlavním úkolem byla ochrana protitankového příkopu, který se nacházel na předpolí. Jednopatrový objekt disponoval třemi těžkými kulomety. V poválečném období prošel reaktivací, na jeho výzbroji se však nic nezměnilo. Stejně jako sousední objekty je i tento v letních měsících silně zarostlý a jen obtížně fotografovatelný.

Severním směrem byl vybudován objekt s označením Opera 2, opět typu 15000 s identickým úkolem. Kromě tří těžkých kulometů zde byl k dispozici také protitankový kanón a kopule pro pozorování a blízkou obranu.

Protitankový příkop - Sbarramento Anterselva

Dále severněji byl vybudován objekt pro tři těžké kulomety (Opera 3), na protilehlém svahu se nachází Opera 4, která měla postřelovat protitankový příkop z opačné strany, k tomu měl sloužit pevnostní protitankový kanón a dva těžké kulomety. Vysunutá před protitankový příkop na jižní straně se nachází poslední objekt uzávěru - Opera 5, která byla vybudována kavernovým způsobem. Její výzbroj tvořily tři těžké kulomety. Všechny objekty byly reaktivovány. Vhodné k návštěvě jsou pouze mimo vegetační období.

 

 

 

HOME  ]

e-mail: valloalpino@seznam.cz