Dělostřelecká tvrz Furggels

 

Dělostřelecká tvrz Furggels (A 6355) byla vybudována jako součást pevnostního uzávěru Sargans v obci St. Margretenberg západně od Bad Ragaz. Výstavba byla zahájena v listopadu 1939. Tehdejší hlavní výzbroj tvořila dvojice kanónů ráže 105mm umístěných v pancéřových otočných kopulích (10,5 cm Panzerturmkanone 1939 L52) s dostřelem 22 kilometrů. Síla pancéřování činila 35 centimetrů, kadence 6-8 ran za minutu. Do samotných kopulí se vstupovalo pomocí dlouhých schodišť, dopravu dělostřeleckého materiálu tak zajišťovaly výtahy umístěné na jejich boku. Bojového nasazení byla tvrz schopná již v červenci 1940. Stavební aktivita zde však pokračovala dál až do roku 1947. Do té doby vznikla jedna z největších tvrzí ve Švýcarsku. Podzemní prostory se rozrostly do dvou výškových úrovní, vybudována byla celá řada pěchotních objektů a pozorovatelen, osazeny nakonec byly 4 kopule pro kanóny ráže 105mm a v poválečném období došlo také na čtveřici kanónů ráže 15cm (15 CM Bunkerkanone 42/46) ve střílnách pod betonem. Kadence činila 6 výstřelů za minutu, obsluhu tvořilo 8 mužů. Celkovou posádku tvrze tvořilo 420 mužů.

Střílna pro 15cm pevnostní kanón 42/46

Hlavní vchod do tvrze umožňoval vjezd nákladních vozidel až na překladiště munice, které se nacházelo 60 metrů od vstupu. Zde byla vybudována také velká točna, díky které nebylo nutné z podzemí couvat. Na této výškové úrovni se nacházejí vstupy do jednotlivých bojových objektů, sklady munice, strojovna, dílny, filtrovna, zásobníky vody (1,3 mil litrů) a pohonných hmot (200tis litrů), ubikace pro dělostřelce (15cm kanónů) a velitelství řízení palby.

V dodatečně vybudovaném nižším podlaží (výškový rozdíl cca 20 metrů) se nacházejí ubikace, kuchyně, pekárna, sklady potravin, umývárny a klimatizace.

Kromě výše zmiňované hlavní výzbroje by se zde měla nacházet také jedna pancéřová kopule pro pozorování, 90mm protitankový kanón a řada objektů se střílnami pro TK a LK, které jsou rozmístěny po okolí obce St. Margretenberg a velmi dobře maskovány. Blízkou obranu a pozorování zajišťovala také řada samostatných objektů v okolí.

Tvrz byla vyřazena z aktivní služby v roce 1998 a o několik let později nabídnuta k prodeji. Od roku 2010 se zde nachází muzeum a restaurace.

Dělostřelecká tvrz Furggels - Fotogalerie

 

 

HOME  ]