Pěchotní objekt Fieudo Oben

 

Na ostrém hřebenu západně od silnice vedoucí z jihou do Gotthardského průsmyku bylo postaveno před 1. světovou válkou několik objektů. Bezesporu nejzajímavějším z nich je pěchotní objekt Fieudo Oben (A8400) vybudovaný v letech 1902 - 1907. Jedná se o kompaktní stavbu z žulových kvádrů, mající podobu oválné kryté střelecké galerie. Stropnice byla vyrobena ze železobetonu. Střílny po většině obvodu umožňovaly palbu z ručních zbraní.

Pěchotní objekt Fieudo Oben

Přístupová cesta po hřebeni vede okolo pěchotního postavení Fieudo Mitte (A8401), jehož jádro tvoří odolná kasárna, kolem kterých se nacházejí pouze částečně kryté střelecké postavení.

Pěchotní objekt Fieudo Oben - Fotogalerie

 

 

HOME  ]