Fort Galenhütten

 

V nadmořské výšce okolo 2400 m.n.m. západně od průsmyku Furka (Furkapass) byl v letech 1890 - 1893 vybudován žulový fort Galenhütten. Jeho hlavním úkolem bylo postřelování přístupových komunikací do průsmyků Fruka a Grimsel. Před samotnou stavbou bylo nutné vybudovat přístupovou komunikaci, práce byly započaty následně ražbou podzemních sálů, které jsou přístupné ze dvora fortu, teprve po jejich dokončení následovala samotná stavba objektu. Hlavní výzbroj dodala zbrojovka St. Chamond. Jednalo se o dva kasematní kanóny ráže 120mm umístěné v pancéřových kasematách a o otočnou kopuli s kanónem ráže 120mm (podle některých pramenů 84mm). K dispozici byl pozorovací zvon umístěný v samotném objektu. Fort nedisponoval patrně vzhledem ke své exponované poloze větší protipěchotní ochranou, kterou zajišťovaly pouze dvě kaponiéry pro ruční zbraně umístěné v protilehlých stranách objektu. Kasárenská budova u příjezdové cesty byla postavena až v roce 1915.

Fort Gallenhütten - Fotogalerie

Dnes je dělostřelecká věž z objektu demontována. Zbytek stavby prošel v nedávné době rekonstrukcí a je ve velmi dobrém stavu. Interiér stejně jako u většiny ostatních objektů ve Švýcarsku není možné navštívit.

 

 

HOME  ]