Motto Bartola

 

Dělostřelecký fort Motto Bartola byl vybudován v letech 1888 - 1890 ve výšce 1527 m.n.m. vedle silnice vedoucí do Gotthardského průsmyku. Nachází se tak o něco výš než sousední Fort Airolo. Původně sloužil jako provizorní objekt, který zajišťoval obranu do doby dokončení sousedního silněji vyzbrojeného a odolnějšího fortu. Původní výzbroj tvořily čtyři kanóny ráže 12c0mm a 8 kanónů ráže 84mm. Do roku 1914 prošel fort řadou přestaveb a měnila se také jeho výzbroj.

Otočná výsuvná věž pro kanón ráže 53mm přestavěná na pasivní pozorovatelnu

Největším lákadlem jsou zde zachovalé dvě otočné výsuvné kopule pro 53mm rychlopalný kanón, které prošly stavební úpravou a následně sloužily jako fixní pozorovací stanoviště. Dodnes se v objektu nacházejí aktivní kasárna. Dříve bylo možné alespoň část povrchu projít po značené turistické stezce, ta je však dnes převedena na jinou trasu.

 

 

HOME  ]